foto av gården

Gården Hoøen, Øya,
under matrikkelgården Hoøen.
G.nr. 73/4.

foto av gården

foto av kvitteringsbok
foto av vaksinasjonsattest

I 1804 kjøpte Petter Eriksen og Lars Iversen hver sin tredel i gården Hoøya. De kan ha vært svogre, muligens orkdalinger og delte eiendommen mellom seg i teiger og satte opp gårdsbebyggelse på hver side av Heimhaugen. Teigfellesskapet ble utskiftet i 1905. Lars Iversens part ble lnr. 136, senere bnr. 1. Petter Eriksens part ble lnr 137, senere b.nr 4. Det er bare ett gårdsanlegg i drift på Øya i dag, nemlig bnr 4, og dagens eier i 2014, nedstammer fra Petter Eriksen.

Opprinnelsen til b.nr. 4 er markert med den høyre røde prikken på kartet. Dagens gårdsbygninger er markert med den høyre firkanten på samme kartet.

Petter Eriksen (?-1826) var gift med Marit Pedersdatter (?-1851), begge var muligens innflyttere, de fikk sønnen Peder, som overtok etter dem.

flyfoto av gården

Peder Pettersen (1804-1889) overtok etter mora i 1836, han var gift med Kirsten Ingebrigtsdatter (1816-1902) fra Trondheim. De fikk dattera Pauline, som ble gift med neste eier.

Av husdyrtelling mellom 1845 og 1875 kan vi se at de hadde 1 hest, 5-7 kyr, 6-16 sauer, og gris først i 1875. De sådde 2-3 tønner blandakorn, 1 tønne bygg, 1 tønne havre og satte 2-3 tønner poteter. Vinterpoteten ble oppbevart i jordkjeller på kjellerekra, mellom husa og Storhaugen.

Elias Olsen (1847-1923) overtok ved skjøte datert i 1876, han ble gift første gang 12. oktober 1869 med Pauline Pedersdatter Øen (1846-1880), de fikk fire barn:

 1. Marit f. 5.3.1871, gift med Petter Johansen Uthaug på Solvoll.
 2. Edvard f. 11.11.1872, reiste til Amerika.
 3. Peder f. 28.1.1875, gift med Olava Skaret på Skaret.
 4. Kristian (1878-1878).

Elias Olsen f. 17. juni 1847, er i kirkeboka for Ørland døpt 25. juli 1847 som uekte sønn av Edrika Christiansdatter og Ole Guttormsen. Begge var bosatt som tjenestefolk på Sannan under Austrått. Ole Guttormsen ble senere bruker av husmannsplassen Kleivan på Berg, mora ble boende på Sannan og Elias konfirmeres herfra i 1862. Da har Elias beste karakter av konfirmantkullet i Viklem kirke. Vi finner Elias igjen i folketellingen 1865. Da er han inderst (losjerer) hos husmann Søren Enevoldsen et sted på Hårberg som tjenestedreng og fisker. Fire år senere er han gift med gårdjenta Pauline, som vi ser over. Familien har hele tiden hevdet at Ole Guttormsen "tok på seg farsskapet" for en av Holtermann-karene. Dette var ingen uvanlig heldelse den gang.

foto av brudebilde
foto av passerseddel

Elias Olsen giftet seg andre gang med Kjersten Larsdatter (1859-1945) fra Hoøya. De fikk fem barn:

 1. Ludvig f. 10.12.1887 d. 1917, reiste til Amerika.
 2. (Paul) Kristian f. 15.2.1891, neste eier.
 3. Dagmar Fredrikke f. 10.4.1893, gift med byggmester Arnt Hansen Kløften på Breidablikk.
 4. Karl Elias f. 1897 d. 1899.
 5. Magnhild Elise f. 8.4.1903, gift med Thoralf Thoresen på Utstrand.

(Paul) Kristian Øien (1891-1979), kalte seg Kristian, overtok gården i 1923, ble gift 17.11.1928 med Marit Johansen (1907-1984) fra Uthaug. Hennes foreldre, Anna og John Johansen, kom til Ørland fra Frosta, John Johansen emigrerte til Canada og ble canadisk statsborger fra 20. juli 1929, der livnærte han seg som fisker. Han kom tilbake til Norge i 1947 for så å returnere til Canada i 1951, da sammen med Kristine Johansen. Marit og Elias Øien fikk to barn:

 1. Elias f. 29.9.1929, d. 7.2.2014, neste eier.
 2. Astrid Johanne f. 12.11.1932, døde 19.12.2018, gift med Johan Tindbod, Bjugn, tre barn.

Elias Øien (1929-2014) overtok etter faren i 1959, gift 12.7.1952 med Aslaug Helene Stuanes (1932- ) fra Innstrand. De har tre barn:

 1. Elin Kristine f. 21.1.1954, gift med Jan Birger Hovde.
 2. Anlaug Irene f. 1.7.1957.
 3. Per Kristian f. 22.3.1961, neste eier.
Per Kristian Øien (1961- ) ble neste eier og driver. Han ble gift med Irene Eggen (1962- ) fra Garten. De har to barn.

Ekteparet kjøpte villaen Fredheim på Ryggen som et tiltak i støyforebygging.

Før traktoren, som ble kjøpt i 1954, benyttet gården i 1949 2 hester og et føll. De hadde 6 kyr og 4 ungdyr, gris, 3 sauer og ca 100 høns.

Opplysninger om gården Øya og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 23.


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag