foto av gården

Gården Hoøya,
under matrikkelgården Hoøen.
G.nr. 73/5.

Kart Hoøen
Klikk for et større kart, 57KB.

foto av gården
foto av gården

Denne gården er en del av den futgården som futen Rasmussen satt med. Herfra er senere bnr. 6 og bnr. 9 fraskilt.

Da krigsråd Holtermann solgte, etter å ha eid gården i to år, kjøpte Lars Hallsteinsen gården i 1815. Han er opphavet til familiene som senere har sittet som eiere på de tre Hoøya-gårdene. Lars Hallsteinsen (1768-1819) kom fra Almlia på Geitastranda. Han var gift i 1793 med Johanna Arntsdatter (1768-1855) fra Inner-Åstan. Går vi seks ættledd fram i tid, fra Lars Hallsteinsen, møter vi dagens eier, Lars Akim Hoøen, på bnr. 5.

Johanna og Lars Hallsteinsen fikk åtte barn:

 1. Hallstein f. 1793, neste eier.
 2. Anne Katrine f. 1796.
 3. Arnt f. 1789 d. 1799.
 4. Arnt f. 1800, se b.nr. 6 på Hoøya.
 5. Sivert f. 1892, ble innerst på farsgården, gift i 1832 med Marta Pedersdatter (1804-?) fra Kirkebakken. Ett barn Lars f. 1833. Falilien reiste til Hitra og kjøpte gård der.
 6. Jon f. 1805.
 7. Lars f. 1807, gift med Ingeborg Estensdatter fra Uthaugskaret. De ble gårdbrukere på Akset på Hitra.
 8. Guru f. 1810, gift med Lars Larsen på Øya. (Kirkeboka for Ørland skriver Gurina).
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
Dortea Hoøen
foto av gården
Familien Hoøen
foto av gården
Fra røysa i Skaret
foto av gården
Gammelstua under krigen

Inge Rian antyder at familien var innom, enten Lensvika eller Bjugn, før de havnet på Hoøya.

Hallstein Larsen (1793-1843), overtok halvdelen av gården i 1825. Gift 1824 med Malena Olsdatter (1801-1889) som datter av Ola Jonsen på Uthaug. De fikk seks barn:

 1. Lars f. 1825, neste eier.
 2. Ove Mortinus f. 30.4.1828, han bygde opp nabobruket på Hoøya.
 3. Ane Katrine f. 16.3.1831, gift med Jakob Larsen på Utstrand.
 4. Johan f. 18.3.1834, gårdbruker på Husagården på Utstrand.
 5. Hanna Kristine f. 9.5.1838 d. 1838 av kikhoste.
 6. Ludvig Kristian f. 4.2.1841, gift på Brynildsbukta.

Lars Hallsteinsen (1825-1861), overtok bruket i 1861. Gift med Dortea Nilsdatter (1832-?), tre barn:

 1. Henrik f. 6.5.1858, neste eier.
 2. Kirsten f. 20.10.1859, gift med Elias Olsen på Øya.
 3. Lorentse Margrete f. 10.2.1862, gift med Hans Lorentsen Lund f. 1855. De dro til USA.

Dortea giftet seg andre gang med Fredrik Kristian Kristiansen (1834-1885) fra Hårberg, de fikk to barn.

 1. Kristine f. 6.5.1867, gift med Nicolai Teodor Vahl på Nes i Bjugn.
 2. Anton Andreas f. 24.8.1875, skipskaptein, dro til USA.

Henrik Larsen Hoøen (1858-1948) ble tilskjøtet bruket bare fem år gammel. Gift 1895 med Anne Marie Døsvik (1870-1949). Hun er datter av Elias Nilsen på b.nr. 6 i Døsvika. De fikk sju barn:

 1. Lars f. 15.7.1896, far til neste eier. Handelsbestyrer Levanger/Værdal, gift med Margit fra Ålen.
 2. Inga Marie f. 30.6.1898, gift med Leif Skanke.
 3. Elias f. 29.3.1901, gift med Kjellaug Ingeborg Johannessen f. 1914. Han var gartner i Malvik.
 4. Harald f. 22.10.1903, bureiste Fagervoll på Utstrand.
 5. Dagny Elisabeth f. 20.3.1906, gift med Olaf Lindstrøm.
 6. Olaf f. 19.10.1908, se b.nr. 9, Frigård.
 7. Åsta f. 19.2.1911 d. 11.6.1999, gift med Leif Lund, bodde på Uthaug.

Arealet ble i 1860 oppgitt til 80 da. Senere er Øra kjøpt av bnr. 1, og utmark fordelt, slik at arealet i 1957 var oppe i 200 da. En opplysning om besetning og utsæd mellom 1845 og 1957 viser at gården har alltid hatt hest, mellom 5 og 21 kyr, opp til 24 sauer, gris, og sådd 3-4 tønner havre, 1-2 tønner bygg og satt 3-9 tønner poteter.

Henrik Hoøen (1929-2001) overtok eiendommen i 1949. Han er sønn av Lars og Margit Hoøen, gift 1954 med Dagrun Annie Murvold (1929-2014) fra Lundasletta. De fikk to barn:

 1. Lars Akim f. 26.5.1955, neste eier.
 2. Kari f. 22.1.1957, gift med Viggo Beck fra Glomfjord.

Anne Grete Hansen og Lars Akim Hoøen er neste eierpar. Hun er datter av Jorun (1931-2017) og Leif Henrik Hansen (1930-2023).

Opplysninger om Hoøen og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 26-29.

Et oversiktskart på 128 KB viser omtrentlig plassering av husmannsplassene under Hoøya og Skardet, hvor også denne plassen er med. Kilde er økonomisk kartverk for Ørland.


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag