Eldre eiere av Hoøya

Av Terje Sørensen

Hans Henriksen Holtermann, (1709 - 1781) solgte ved skjøte av 01.07.1774 Hoøya og Uthaug (med Nesset og Ulriksborg) til sønnen Anton Ulrik for 2200 riksdaler. Men ved skjøte av 17.01.1776 kjøpte faren (kommerseråden) de tre brukene på Hoøya tilbake for 700 riksdaler. Dit flyttet hans kone, Ingeborg Cathrine Hagerup Holtermann (1730 - 1796), etter at hun var blitt enke i 1781. (Hoøya var altså hennes enkesete, og her bodde hun til sin død.)

Ved auksjon 25.04.1797 etter enken, ble Hoøya solgt til hennes yngste sønn, fenrik Marcus Fredrik Bang Holtermann (1775 - 1853). Men allerede samme år (Ørlandsboka sier at det skjedde året etter, 1798) solgte han et av brukene (2/3 av Hoøya) til fogd Johannes Peter Rasmussen (Han fikk bestilling som fogd i Fosen 06.01.1796 med en fast gasje på 350 riksdaler. Han var Fosen-fogd 1796 - 1806. 07.03.1806 ble han forflyttet til Hedmark hvor han også hadde stilling som fogd).

Ingebrigt Olsen Mikkelhaug (ca.1780 - 1854) kjøpte fogd-bruket på Hoøya i 1806. Han hadde det til 1813 da krigsråd Knud Henrik Holtermann kjøpte det. Sistnevnte beholdt det bare et par år før bruket igjen ble solgt. 1/3-part av Hoøya (som fogden ikke kjøpte), solgte Markus Fredrik Bang Holtermann til to orkdalinger, svogrene Lars Iversen og Petter Eriksen. (Ørlandsboka III, s.13).


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag