kart av gården

Gården Hoøya,
under matrikkelgården Hoøen.
G.nr. 73/6.

Kart Hoøen
Klikk for et større kart, 57KB.

foto av gården
foto av gården

Arnt Larsen var første eier av gården Hoøen, b.nr. 6. Han var sønn av Lars på nabogården, b.nr. 5, og fikk utskilt b.nr. 6 i 1847. Arnt Larsen eide to jekter og kjøpte fisk som han saltet og tørket på Hoøyskjæret og Flatøya. Han kjøpte disse to holmene, b.nr. 3, i 1888, 3 år før han døde, fra b.nr. 1. Dette kan forklare at det var så mange husmannsplasser under gården hans, det var slofart og handel med fisk som ga det største innkommet. Arnt Larsen skrev dagbok, memorial, og denne er bevart, se arkiv og gårdsarkiver.

Det har vært minst 6 husmannsplasser under gården:

foto av gården
foto av gården
Tresking på Hoøya i 1932

Arnt Larsen (1800-1891) var gift med Ane Rasmusdatter (1800-1871) fra Vik og ekteskapet var barnløst. De hadde imidlertid en fostersønn, Arnt Andreas Tobiassen (Hoøen), sønn av ei søster til Arnt Larsen.

Arnt T. Hoøen (1856-?) overtok etter fosterfaren i 1874, gift med Antonette Mekiasdatter (1857-?) fra Vik, se foto. Arnt sin signatur er på husmannskontrakten til Tinden. De fikk fire barn:

 1. Dødfødt sønn i 1883.
 2. Anne f. 1884 d. 1886 i halsesyke.
 3. Arnt f. 1887, neste eier.
 4. Kristianne f. 1885, gift med Karl Presthus på Strinda.

I bokverket Norges bebyggelse står det at våningshuset var bygd i 1892. Det heter også at det ble bygd av tømmer fra hovedbygningen på futgården som lå mellom tunene på b.nr. 5 og b.nr. 6. Eneste tilbygg på boligen ble kjøkken nummer to for at to husholdninger skulle brukt huset.

Deres sønn, Arnt A. Hoøen (1887-1963) overtok gården etter faren i 1917. Gift med Ragna Oline Eilertsdatter (1887-1954) fra Hovde. De fikk tre barn:

 1. Eldbjørg f. 26.7.1912, døde 1.1.1916.
 2. Åse f. 22.4.1915, g.m. Harald Dahl fra Opphaug. De kjøpte Åsdal.
 3. Arn f. 24.11.1917, neste eier.

Arn Hoøen (1917-1995) overtok i 1946. Gift 1941 med Olava Lund Hoff (1920-2013) fra Uthaug, de fikk seks barn:

 1. Snorre f. 23.4.1942, døde 30.5.2024, begravet 6.6.2024 fra Ørland kirke. Han var flygelederassistent, gift med Brit Oksvold, bodde i Botngård, skilt. Fire barn, Rune, Roy, Sturla, Nina.
 2. Arnfinn Olav f. 28.9.1944, neste eier.
 3. Rannveig-Synnøve f. 24.9.1947, lærer, gift med Per Mykland, bosted i Bærum.
 4. Hallgeir f. 26.5.1952, flygeleder, gift med Kari Jakobsen fra Ryggen, bosted på Uthaug.
 5. Ann-Elise f. 21.6.1955, gift med Henning Bergsnes fra Eggesbønes, bosted på Herøya.
 6. Arnt Jakob f. 5.12.1961, gift med Siw Pettersen fra Garten, bodde på Garten, senere på Uthaug.

Eiendommen ble i 1971 tilskjøtet brødrene Snorre og Arnfinn Olav Hoøen, Snorre solgte umiddelbart sin part til broren.

Arnfinn Høen (1944- ), ble gift med Margareth Judith Rennan (1952-2018), ekteskapet er oppløst, de fikk tre barn:

 1. Arnt Olav f. 19.11.1972, han fikk datteren Silje Marita f. 1996 med Hege Rapphaug, sønnen Arnt Erik f. 11.11.2002 med Greta Gilde. Arnt Olav Hoøen døde av kreft 28.12.2006.
 2. Tor Erik f. 1.4.1976 med partner Synne.
 3. Marianne f. 9.5.1981 gift med Terje Harøy, datter Celine Othelie f. 20.7.2007.

I forbindelse med opprettelse av hovedbase for luftforsvaret på Ørland og utvidelse av arealet til flyplassen, kjøpte Forsvarsbygg hele gården i 2014.Ved flyttesalget tilfalt flere gjenstander og arkiv Yrjar Heimbygdslag.

Nærbilde av gården fra øst, og fra nord.

Opplysninger om Hoøen og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 30.

Et oversiktskart på 128 KB viser omtrentlig plassering av husmannsplassene under Hoøya og Skardet, hvor også denne plassen er med. Kilde er økonomisk kartverk for Ørland.


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag