foto av gården

Gården Hoøen,
under matrikkelgården Hoøen.
G.nr. 73/7.

flyfoto av gården

foto av gården
foto av gården
foto av gården

Bruket er skyldsatt i 1861 fra b.nr.5 med skyld 3.03 skyldmark. Ove Mortinus Hallsteinsen bygde opp gården. På 1860-tallet ble arealet oppgitt til 66 da.

Ove Hallsteinsen (1828-?) var sønn av Hallstein Larsen på b.nr. 5, gift 14.11.1861 med Anne Sofie Johansdatter (1824-1892) som datter av Johan Eriksen Rønning på Trøa. De fikk to barn:

 1. Hanna Margrethe f. 23.3.1864, neste eier.
 2. Johan Ludvig f. 21.5.1866. Han fikk utstedt attest fra sognepresten i Ørland, 11.5.1888, om at det ikke var noen heftelser for hans utreise til Amerika. Han returnerte Norge i 1930 og begynte med revefarm i bukta mellom gården Hoøen og Nesset. Han var ugift og døde i Ørland i 1939.

Edvard K. Uthaug Hoøen (1863-1942) giftet seg med Hanna Margrethe Hoøen (1865-1948). Edvard Hoøen var sønn av Kristoffer Kristiansen på Uthaug og Johanna Marie Johnsdatter. De fikk fire barn:

 1. Øyvind Halvdan f. 15.5.1896, døde 18.6.1920. Han forulykket under havnearbeid på Uthaug.
 2. Ottar Sigurd f. 14.1.1898, neste eier.
 3. Kolbjørg Marie f. 5.1.1899, døde 1962.
 4. Trygve f. 28.7.1902. Han dro til USA og døde der.
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Ottar Sigurd Hoøen (1898-1960) overtok gården i 1937. Han var gift med Gunvor Karoline Wasskog (1902-1963) som datter av Johanna og Edvard Wasskog i Bjugn. De fikk tre barn:

 1. Magne f. 23.2.1923 døde 19.7.2001. Han bodde i ei stue like ved.
 2. Øyvind f. 5.10.1926 døde 1949.
 3. Oddvar f. 13.6.1936 døde 13.4.1997. Neste eier.

Oddvar Hoøen (1936-1997) overtok etter faren. Han var gift med Judith Elvira Danielsen, f. 16.2.1936. Hun er fra Agdenes. De fikk to barn:

 1. Gunvor Edel f. 7.11.1970, neste eier.
 2. Jorunn Oddveig f. 14.11.1973.

Oddvar Hoøen varmedlem i Ørland kommunestyre i 13 år og ordfører i Ørland fra 1.1.1990 og til han døde i 1997.

Gunnvor Hoøen overtok gården etter farnes død. Hun solgte den i 2001 til Arnt Olav Hoøen. Arnt Olav Hoøen døde i 2006 og jorda ble kjøpt av gården Brynildsbukta som tilleggsjord, bebyggelsen ble utskilt, fikk bruksnummer 27, og ble solgt til Geir K. og Hilde L. Volden. De to solgte eiendommen i 2014 til Forsvarsbygg for 3 200 000 kroner.

I 1875 hadde bruket hest, 5 kyr, 13 sauer og gris. Utsæden var 1 tønne bygg, 2 tønner havre og 4 tønner poteter.

Opplysninger om Hoøen og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 35-37.

Et oversiktskart på 128 KB viser omtrentlig plassering av husmannsplassene under Hoøya og Skardet, hvor også denne plassen er med. Kilde er økonomisk kartverk for Ørland.


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag