foto av Hoøen

Gården Frigård,
under matrikkelgården Hoøen.
gnr 73/9.

foto av Hoøen

foto av gården
flyfoto Hoøen
foto av gården
flyfoto Hoøen

Frigård er skyldsatt i 1935 fra bnr 5 med skyld 1.10 skyldmark. Her fikk Olaf Hoøen (1908-1975) fradelt jord til nybrottsbruk fra farsgården. Han var gift med Eva Johanna Hoff (1911-1985) som datter av Anne Elise og Johan Hoff på Hov. De fikk to barn:

  1. Eli f. 1939, neste sameier.
  2. Vigdis f. 1948, neste sameier.

I 1957 hadde bruket hest, 6 kyr og 5 kalver samt 82 høns. Arealet var på 85 da og 60 da av dette var dyrket.

Opplysninger om Frigård og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 29-30.

Et oversiktskart på 128 KB viser omtrentlig plassering av husmannsplassene under Hoøya og Skardet, hvor også denne plassen er med. Kilde er økonomisk kartverk for Ørland.

foto av Eva Hoff Hoøen foto av Olaf Hoøen

Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag