foto av gården

Gården Åsdal,
under matrikkelgården Hoøen.
G.nr. 73/10.


kart av gården

Åsdal er skyldsatt i 1937 fra b.nr. 6 med skyld 1.65 skyldmark. Bruket ble overtatt av Harald Dahl (1913-?) fra Vonheim på Opphaug. Staten kjøpte bruket i 1953 og mye gikk inn i flyplassens område. Arealet til gården var på 120 da. Det arealet som ligger utenfor flyplassens område benyttes som beite. Harald Dahl giftet seg med Åse Hoøen fra Hoøen. De fikk fem barn:

  1. Arne f. 5.1.1938.
  2. Turid f. 15.11.1939.
  3. Elbjørg f. 2.7.1947.
  4. Håvard f. 8.4.1948.
  5. Steinar f. 24.2.1951.

Opplysninger om gården Åsedal og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 32.

Et oversiktskart på 128 KB viser omtrentlig plassering av husmannsplassene under Hoøya og Skardet, hvor også denne plassen er med. Kilde er økonomisk kartverk for Ørland.


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag