kart av gården

Hjemmet til Hilma og Magne Hoøen,
under matrikkelgården Hoøen.
G.nr. 73/21.


På dette bruksnummeret lå to bygninger. Lengst vest lå Enokstua og østafor huset til Hilma og Magne Hoøen.

foto av gården
foto av gården

I villaen bodde Hilma og Magne Hoøen (1923-2001). De fikk fem barn:

  1. Steinar.
  2. Gerd.
  3. Mildrid.
  4. Odd.
  5. Eivind.

Et oversiktskart på 128 KB viser omtrentlig plassering av husmannsplassene under Hoøya og Skardet, hvor også denne plassen er med. Kilde er økonomisk kartverk for Ørland.

Teksten til denne siden er hentet fra Ørlandsboka bind III, side 37-38.


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag