kart av gården

Tinnved-stua,
under matrikkelgården Hoøen.
G.nr. 73/22.


Denne stua er bygd på en parsell fra bruksnummer 7 i 1882, men like inntil nabogrensa til Skaret. Dette er ikke tilfeldig. Det fortelles at da datteren til eieren av Skaret, Lorentse Simonsdatter, giftet seg bodde de både i Skaret og ved Uthaugssjøen, men hun fikk ikke fradelt tomt på farsgården, slik hun ville. Derimot kunne hun få en tomt på nabogården.

foto av gården

Lorentse Simonsdatter (1842-?) giftet seg med Johan Andreas Skaret, født i Trondheim i 1845. De fikk seks barn:

 1. Sivert Sofus f. 4.3.1870.
 2. Henriette Marie f. 6.12.1872.
 3. Johan Laurentius f. 18.3.1876. Neste bruker.
 4. Olava f. 6.8.1879 d. 14 år gammel.
 5. Kaia Sofie f. 12.5.1882. Gift Nordseth på Veidholmen, Smøla.
 6. Karen Estine f. 1885, d. i difteri i 1893.

Lorentse Simonsdatter hadde ei datter fra før:

 1. Ellen Katrine Mikalsdatter f. 1862. Faren var Mikal Josefsen fra Uthaugsnesset.

Johan Sivertsen giftet seg i 1908 med Marie Dorthe Schei f. 21.6.1879 i Jølster. De fikk fem barn:

 1. Lorentze Johanne f. 11.4.1909.
 2. Sylva Pernille f. 6.6.1911, gift med Johan Ellingsen i Sjøgata.
 3. Olaug Estine f. 29.5.1913 d. 29.6.2002, ugift,neste bruker.
 4. Tora Synøve f. 29.3.1917 d. 29.1.2007, gift med Ottar Arntsen (1920-?), de bodde på Uthaug, to barn, Jostein og Øivind.
 5. Jorunn Marie f. 16.2.1920 d. 27.5.2012, gift med Karl Magne Ness, bosted på Uthaug.

Et oversiktskart på 128 KB viser omtrentlig plassering av husmannsplassene under Hoøya og Skardet, hvor også denne plassen er med. Kilde er økonomisk kartverk for Ørland.

Teksten til denne siden er hentet fra Ørlandsboka bind 3 side 37.


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag