Yrjar Heimbygdslag

Bygningene på gården er her fjernet, vi ser likevel omrisset av fjøset til venstre for redskapshuset og våningshuset sto der redskapshuset er plassert på fotoet.


Foto av gården

Foto: Ivar Hopen 2001.


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag