Yrjar Heimbygdslag

Dette bildet av gården Hoøya, bnr. 5, er tatt fra syd. Vi ser våningshuset til nåværende eier til venstre og kårboligen, delvis skjult av trærne, til høyre. Gammelstua skimtes i høyre bildekant.


Foto av gården

Foto: Ivar Hopen 2001.


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag