Yrjar Heimbygdslag

Dette bildet av gården Hoøya, bnr. 5, er tatt fra vest. Vi ser våningshuset til nåværende eier til høyre. Vi skimter det eldste våningshuset på gården til venstre, ved veien.


Foto av gården

Foto: Ivar Hopen 2001.


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag