Yrjar Heimbygdslag

Dette bildet er av gammelstua på gården Hoøya, bnr. 5. Gammelstua står helt inn til veien som går til Øya. Henrik Hoøen bodde i stua til 1963, da ble stua leid ut fram til 1973.


Foto av gården

Foto: Ivar Hopen 2001.


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag