Yrjar Heimbygdslag

Fra Nøkkelhaugen ser vi Hoøy-gårdene bak personene som er, Margit Hoøen, Anne Marie Hoøen, Henrik Hoøen og bestefar Henrik Hoøen. Av husa ser vi til venstre våningshuset på bnr 6, bygningene på bnr 5 og til høyre bygningene på bnr 7. Gammelfjøset på bnr 7 er nesten ikke synlig, bare kufjøset anes mellom vinkelen og stua. Mellom bnr 5 og bnr 7 ser vi Danielstua. Bildet er fra 1934.


Foto av gården

Fotograf ukjent


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag