Yrjar Heimbygdslag

Under krigen flyttet tyskerne inn på alle gårdene på Hoøya. Ute i Øya måtte de til og med evakuere, mens her brukte tyskerne vestre stuerom. Foruten tyskerne ser vi fra venstre, Åsta Lund, Anne Marie Hoøen, Leif Lund, Henrik Larsen Hoøen og Olaf Oksvold.


Foto av gården

Fotograf ukjent


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag