Yrjar Heimbygdslag

Dette bildet av våningshuset på gården Hoøya, bnr. 7, er tatt fra syd og i retning Nesset.


Foto av gården

Foto: Ivar Hopen 2001.


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag