Yrjar Heimbygdslag

Dette bildet av gården Hoøya, bnr. 7, er tatt fra sydøst. Redskapshuset til venstre er bygd på tomta til det gamle våningshuset.


Foto av gården

Foto: Ivar Hopen 2001.


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag