Yrjar Heimbygdslag

Her ser vi gården Hoøen fra syd. Bildet er hentet fra et flyfoto hvor dette lå ute i kanten av bildet.


Foto av gården

Foto: Fjellanger Widerøe AS - 1961.


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag