Yrjar Heimbygdslag

Dette bildet er et flyfoto av gården Hoøya, b.nr.. 7, og er tatt fra sydvest. Vi ser det gamle våningshuset på gården, som da var i bruk. Legg også merke til røysa på Nøkkelhaugen i høyre bildekant. På haugen hitafor bygningene ligger spor etter to husmannsplassen, stedet kaltes Haugen, den siste plassen her var Danielstua. Da folka her reiste til Amerika, var det siste de gjorde, å kaure tennved i grua, en skulle kunne tenne opp med en gang etter heimkomst.


Foto av gården

Foto: Fjellanger Widerøe AS - 1961.


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag