Yrjar Heimbygdslag

Hytte som ligger like vest for tunet, og kloss i fjøsveggen, på gården Sauvika.


Foto av gården

Foto: Ivar Hopen 2001.


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag