Yrjar Heimbygdslag

På dette kartet ser en husmannsplassene, med sommerfjøs, som lå under gårdene Hoøya og Skardet. Plasseringene er omtrentlige, kilde er muntlig informasjon fra eierne av gårdene.


skann

Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag