Kart Braarommet

Husmannsplassen Braarommet
under matrikkelgården Hoøen.
Under g.nr. 73/6.


Lars Braa (1793-1865) ble husmann her. Han kom fra en husmannsplass på nabogården Skardet, der faren hadde bosatt seg med sin familie. Faren var omgangsskolelærer i bygda, men måtte sjølsakt «spe på» med en liten plass. Det er ingen spor tilbake etter denne plassen, stedsangivelsen på kartet er etter anvisning fra grunneieren. Her lå muligens den brønnen som alle gårdene var avhengige av under tørkeperioder.

Lars Braa ble gift 11.9.1825 med Anne Marie Olsdatter (1798-etter 1875) fra Rømmen i Åfjord, de fikk barna:

  1. Kirsten f. 14.7.1821 d. 19.12.1861, gift med Eilert Hoøen på Skrubbrabben.
  2. Anders f. 1825 d. 2.7.1900, gift 1851 med Karoline «Karen» Hansdatter Hoøen, gårdbruker i Agdenes, lærer og kirkesanger i Værnes annexsogn.
  3. Ane Katrine f. 17.1.1829 d. 1911, gift med Knut Olsen (Hoøen) på Knutrommet, ingen barn.
  4. Olava f. 23.6.1831, gift med Nils Andreas på Innstrand.
  5. Anne Lorentse f. 16.5.1834, gift med Knut Knutsen Vik på Hommelaune.
  6. Helena Katrina f. 3.9.1837 d. 26.9.1919, gift med Johan Edvard Hoøen på husmannsplassen Tinden.

Et oversiktskart på 128 KB viser omtrentlig plassering av husmannsplassene under Hoøya og Skardet, hvor også denne plassen er med. Kilde er økonomisk kartverk for Ørland.


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag