Støkkestua

Støkkestua på Øra,
under matrikkelgården Hoøen.
Under g.nr. 73/1.

kart av Ørastua

Marie og Bendik Oksvold
Olaf og Marie Oksvold
Bendik Oksvold
Nilsine og Olaf Kristiansen
Nilsine og Olaf Støkke

På øra mellom Storhaugen, (Hoøya) (Øya), og "fastlandet", for å si det slik, har det bodd folk. Det må ha vært strandsittere, oppsittere uten leie av mer jord enn bare til ei stue og ei sval til ved og torv. Vi kjenner til tre slike stuebygninger.

I en av dem bodde til slutt ekteparet Nilsine og Olaf Kristiansen. Olaf ble i dagligtale kalt Støkke, og derav kom navnet på stua, tilsvarende det navnet på den stua han kom fra i Rønnsholmen på Bakken. Se også bilde nederst til høyre av ekteparet.

Familien Marie og Bendik Oksvold, gift 19.5.1917, flyttet hit i 1927. De hadde til da bodd i ei stue ute i Nesset. Bendik Oksvold livnærte seg med lausarbeid på gårdene i området og han ble drosjesjåfør hos Chr. Finseth på Uthaug. Marie spedde på inntekten med onnearbeid og var også bakstekone. Marie og Bendik fikk tre barn:

  1. Ørnulf f: 9.11.1917 d. 17.4.1983, eide b.nr. 12 på Vik.
  2. Karsten Hartløy f. 30.8.1919 d. 23.11.1939.
  3. Olaf Johannes f. 2.2.1924 d. 30.5.2006, gift 20.8.1955 med Kari Henrikke Aune, ei datter, Berit, bodde på Fagervang under Uthaug.

Stua sto på sørsiden av veien utover til Øya og like øst for veien som går til Grandevika og Kløholmen. Omlag 1974 flyttet Nilsine og Olaf Støkke inn i stua. Den ble revet i 1987.

Opplysninger om plassen og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 18-19.


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag