Wiik cottage

Wiig-stua,
under matrikkelgården Hoøen.
Under g.nr. 73/5.

Wiik cottage

På øra mellom Storhaugen (Hoøya), (Øya) og "fastlandet", for å si det slik, har det vært bosetting. Vi kjenner til tre stuebygninger som har stått her, i den ene bodde til sist Kirsten Rønne (1870-1942) og Sivert Wiig (1873-1949). Kirsten kom fra Rønne, og var søster til Ellen i nabohuset.

Ørastua

Dette paret ble gift i Kansas City, Missouri, USA, men kom tilbake til Norge. Sivert var symaskinagent. Stua ble revet i 1923 da familien flyttet til Ottersbo. Der hadde Sivert Wiik handel. Kirsten og Sivert Wiig fikk fem barn:

  1. Thora Oline Marie f. 1902 d. 1945.
  2. Hildur Sophie f. 1904 d. 1990, se Markagården.
  3. Margot Olise f. 1906 d. 1977.
  4. Signe Kristine f. 18.04.1909, gift Sivertsen, bodde på Austrått. Døde 19.05.2003, begravet 27.05.2003 Ørland kirke.
  5. Sigurd Arthur f. 1912 d. 1998, Elektrikker, eide fra 1938 villaen Nøysomheten under Austrått.

Det er tvil om denne stua sto på jorda til Grimstadgården, 73/1. Den kunne like gjerne ha stått like over grensa til gården Hoøen, 73/5, som bildet viser.

Opplysninger om plassen og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 19.


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag