kart Skrubbrabben

Husmannsplassen Skrubbrabben,
under matrikkelgården Hoøen.
G.nr. 173/ under b.nr. 6.

flyfoto av Skrubbrabben

foto av Ella Kristine Edvardsen
Lars og Kirsten Løvik
Lars og Kirsten Løvik
flyfoto av Skrubbrabben
flyfoto av Skrubbrabben

De første brukerne av plassen har vi ikke greidd å oppspore.

Eilert Pettersen kom fra Innstrand og bosatte seg her omkring 1850. Han giftet seg med datter til Lars Braa på Braarommet, Kjersten Braa. Deres sønn Petter (Hoøen) overtok plassen etter foreldrene.

Petter Eilertsen Hoøen (1852-1909) giftet seg med (Mette) Sofie Andreasdatter (1850-1900) fra Ryggen. Barna deres døde av tæring, det gjorde også kona.

Petter Hoøen ble oppatgift med Ella Edvartsen (1871-1948) fra Herøya i Helgeland, se bildet til venstre. De fikk ei datter:

  1. (Kjersten) Kirsten Margrethe f. 24.5.1903, døde 16.10.1989, neste bruker.

Ella Hoøen giftet seg etter mannens død med Ove Elias Olsen (1855-?) fra Enokstua.

(Kjersten) Kirsten Hoøen (1903-1989) ble gift 16.4.1932 i Lademoen kapell med neste og siste husmann på plassen, Lars Henrik Løvik f. 4.8.1900, døde 14.2.1981,se bilde opp til høyre. Han kom fra Refsnes i Åfjord og var sønn av Lina og Ludvig Larsen. Drifta ble avsluttet midt på 1960-tallet og familien flyttet til Uthaug. De fikk tre barn:

  1. Elsa f. 18.8.1932, døde 2000, ugift, bodde på Uthaug.
  2. Leif f. 27.6.1938, gift med Signy, bygde og bodde til sist på Uthaug, 2 barn, skilt.
  3. Kåre f. 14.5.1945, døde 1969.

Plassen var på omtrent 10 da. De holdt 2-3 kyr, 2 sauer, gris og høns. Melka ble levert til meieriet. Gardsdrifta ble avslutta midt på 1960-tallet. Det opplyses i Norge Bebyggelse at hovedbygningen er fra 1800. Dersom den har stått på stedet så tidlig, må vi mangle førstemann som bodde her.

Opplysninger om plassen og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 32.


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar heimbygdslag