Tørrisholmen

Husmannsplassen Tørrisholmen,
under Grimstadgården.
(Under g.nr. 73-1)

Tørrisholmen

Det har vært tidlig bosetting på denne holmen, en holme som er landfast bare på fjære sjø. Han som bodde her må ha hatt fiske som levevei, om det også var beite til et par sauer, er usikkert. En kan også spekulere på om det har vært laksevorpe på holmen.

Navnet på holmen kunne være fra en beboer som hette Tørris. Det er en Tørris Olsen som er far til Berit f.1748, gift i Sauvika. Nå er det oppgitt at denne Tørris Olsen bor på Fjøsholmen. Fjøsholmen har vært plassert nærmere Uthaug enn som så, en har antatt at det er Holmhaugen i havna på Uthaug som har vært kalt Fjøsholmen, men en vet aldri....?

Haftor Jakobsen er født i 1780 på Tørrisholmen, gift i 1801 med Inger Olsdatter født 1775 som datter av Ola Olsen. De fikk fire barn:

  1. Kristianne f. 1802.
  2. Dødfødt sønn i 1805.
  3. Jakob f. 1806.
  4. Margrete f. 1817.

Inger hadde dattera Dorthea f. 1797, faren var Fredrik Markus Holtermann. Gift med Peder Olsen på Kløften.
Haftor Jakobsen drukna i 1834 sammen med Erik Pettersen og Erik Larsen.

Opplysninger om husmannsplassen Tørrisholmen og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 19.


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag