Kart Nesset

Gården Nesset,
under matrikkelgården Uthaug.G.nr. 74/1.
L.nr. 139.

foto av Nesset

foto
flyfoto
foto

Området Nesset på Uthaug er litt vanskelig å fastlegge opp gjennom historien. Følger vi forfatteren av Ørlandsboka, kan all bosetning vest for Bukten våre omtalt som Nesset. Den samme forfatteren plasserer Peder (Per) Estensen (1753-1828) fra Hoøya her i 1779, som husmann. Han var gift i 1780 med Ane Olsdatter (1752-1818) fra Utstrand. De fikk ett barn som døde 14 uker gammelt. De hadde fosterbarn og en av dem, Mikal Gjertsen ble senere bruker av plassen. Faren til denne Mikal kunne være Gjert Mikalsen (?-1838) som var gift med tausa til Peder, Birgitte Eriksdatter (1783-?).

Mikal Gjertsen (ca 1796-1881) forpaktet Nesset fra 1829. Han giftet seg i 1816 med Marit Larsdatter (ca 1790-1867) fra Orkdal. De fikk åtte barn:

 1. Lorentse f. 1816, gift med Josef Simonsen, brukets første eier.
 2. Ane Marta f. 1819, gift med Johan Andersen på Myråkran på Innstrand.
 3. Sigrid f. 1821 d. 1828.
 4. Pauline f. 1824, gift med Augustinus Eriksen på Revlan på Vik.
 5. Johanna f. 1826, gift med Ole Tøkersen på Uthaug.
 6. Sivert Gunerius f. 1830 d. 1844.
 7. Marta Margrete f. 1832 d. 1833.
 8. Mortinus f. 1837.

Josef Simonsen (1814-1891), som giftet seg med dattera på bruket, Lorentse Mikalsdatter (1816-1896) ble første eier av gården i 1860 da han kjøpte fra Holtermann-familien. De fikk fem barn:

 1. Mikal f. 1841, neste eier.
 2. Sivert Gunerius f. 1844 d. 1848.
 3. Anne Sofie f. 1849, gift med Henrik Torbjørnsen, sjømann med hus på Nesset.
 4. Sivert Gunerius f. 1852, ble eier av Nesset, b.nr. 2.
 5. Johan Laurits f. 1860, ble eier av Nesset, b.nr. 3.

Gården fødde mellom 1845 og 1875 hest og 5-7 kyr. De hadde 6-13 sauer, sådde 3-4 tønner forskjellig sorter korn og 1-4 tønner poteter. Beliggenheten gjør at vi må anta at den største proteintilgangen kom fra sjøen. Derfor kunne så mange sette seg ned i de mange stuene som ble bygd langs sjøkanten på Nesset.

Mikal Josefsen (1841-1910) ble tilskjøtet bruket i 1888, han giftet seg med Olina Jonasdatter (1848-?) fra Våbenø i Stjørna i 1870. Hun hadde som "medgifte" med seg våningshuset, blir det fortalt. Det er det samme som på fotografiet opp til venstre. Olina og Mikal Næsset fikk fire barn:

 1. Jonas Meier f. 1871.
 2. Josef Ludvig f. 1875, neste eier.
 3. Anne Elisabet f. 1887, gift med Hans P. Hansen Rabben, og bodde på Nesset.
 4. Peter Emil f. 1890.

Da Mikal overtok gården, fikk de to brødrene hans, Sivert og Johan, utskilt jord fra farsgården, og de to partene ble bnr 2 og 3. Nå er jordveien på dette bruket sammenføyd med bnr 2 og 3 til ett bruk.

Josef Næsset (1875-?) overtok bruket etter farens død. Han var gift med Jona J. Tangen (1887-1981) fra Grande. De kjøpte i 1923 Lyngholmen på Storfosna og flyttet dit.

Harald Meyer Næsset (1907-?) kjøpte bruket på tvangsauksjon i 1936. Han var sønn av Line og Anders Nesset fra Nesset, gift med Gunnvor Rabben (1913-2000), Mikal Josefsens barnebarn. De hadde ingen barn.

Opplysninger om Nesset finnes i Ørlandsboka, bind III, side 71.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag