Kart Nesset

Gården Nesset,
under matrikkelgården Uthaug.
Gnr. 74/2 og 3.
L.nr. 139.

foto av Nesset

flyfoto
foto
foto av begravelse
foto av fjøset
foto av stue

To brødre, Sivert og Johan Josefsen, fikk utskilt jord fra farsgården, og de to partene ble bnr 2 og 3. Sønn til Sivert og onkelen Johan var eiere fram til Martin Ingolf Olsen kjøpte begge brukene i 1939. Dagens eier er sønn av Martin Olsen. I tillegg er bnr 1 sammenføyd med bnr 2 og 3 slik at gården er igjen samlet på en eier. Dagens eier overtok også bnr 23 på Grande i 1984.

Sivert Gunerius Josefsen (1852-?) var gift 1878 med Emilie Birgitte Eriksdatter (1851-?) fra Trondheim. De fikk to barn:

 1. Jakob Edvard f. 11.3.1879, neste eier.
 2. Bertram Laurits f. 22.6.1880.

Jakob Edvard Sivertsen Helø ble tilskjøtet bruket i 1888.

Johan Laurits Josefsen (1860-?) fra b.nr.1, gift 1887 med Margrethe Pedersdatter (1866-?) som datter av Peder Andreassen i Rundbukta. De fikk tre barn:

 1. Karen Sofie f. 15.10.1887.
 2. Johanne Lorentse f. 2.3.1890 d. 28.3.1920.
 3. Perly f. 9.11.1895.

Martin Ingolf Olsen (1906-?) kjøpte begge brukene i 1939. Han er sønn av Marie og Ole Mathisen i Heim, gift med Ruth Utstrand (1905-?) som datter av Lorents Henrik Utstrand på Utstrand. De fikk fire barn:

 1. Signe f. 23.4.1927.
 2. Gjertrud f. 31.1.1938.
 3. Lorents Henrik f. 19.2.1941, neste eier.
 4. Randi f. 16.10.1943.

Lorents Olsen (1941-2012) ble tilskjøtet bruket i 1968, gift med Else Marie Røstad (1945- ) som datter av Borghild Røstad Grande. Lorents Olsen overtok i 1984 b.nr. 23 på Grande. De har tre barn:

 1. Roger f. 25.11.1963.
 2. Torhild f. 8.7.1965.
 3. Marit f. 5.7.1968, gift 1997 med Steinar Solem fra Djupmyr på Storfosna.
foto

Else Marie Olsen solgte 16.12.2015 en parsell som lå helt opp til flyplassgjerdet i nord for flyplassen til staten ved Forsvarsbygg, parsellen hadde g.nr. 74/381.

Opplysninger om Nesset finnes i Ørlandsboka, bind III, side 74.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag