kart over Rundbukta

Gården Rundbugten,
under matrikkelgården Uthaug.
G.nr. 74/4.
L.nr. 140.

foto

foto

Arnt Pedersen (1771-1848) kom fra Venesset og bosatte seg her som husmann i 1808. Han giftet seg med Olava Andersdatter (1780-1844) fra Skardet. De fikk fem barn som ble boende i stuene på gården som strandsittere, mens eierrekka til gården ble brudt, i og med at Peder Andreassen kjøpte bruket i 1873. Barna til Olava og Arnt var:

 1. Maren f. 1803, døde 1810 av kopper.
 2. Anders f 9.4.1808, gift med dattera på Trøa.
 3. Peder f. 19.10.1811, brukets første eier.
 4. Mortinus f. 3.9.1814, ble husmann i Rundbukta.
 5. Arnt f. 11.10.1820, ble husmann i Rundbukta.

Peder Arntsen (1811-1875) ble husmann etter faren og kjøpte plassen i 1860 av Holtermann-familien. Han var gift i 1836 med Olava Olsdatter (1807-1867) fra Fjøsholmen. De fikk seks barn:

 1. Anders f. 1837, døde 1859 av tæring.
 2. Margrete f. 3.6.1840, gift med Anton Gunerius Matiassen. Deres datter, Pauline Margrethe, f. 4.4.1866, ble gift med Jens Innstrand fra Innstrand.
 3. Peder f. 15.3.1843, eier fra 1871 til 1873, deretter husmann.
 4. Ole f. 1846, døde 1870 ugift.
 5. Arnt f. 25.4.2849.
 6. Hans f. 6.1.1853.

Ved folketellingen i 1865 opplyses det at bruket hadde hest, 3 kyr, 4 sauer og gris. I 1875 hest, 2 kyr og 2 ungdyr, 10 sauer og gris. Utsæden i 1865 var 1 tønne bygg, 2 tønner blandakorn og 4 tønner poteter. I 1875 3/4 tønne bygg, 1 tønne havre og 4 tønner poteter.

Peder Andreassen (1823-1907) kjøpte bruket i 1873, han kom fra Skardet, og var gift med Karen Sofie Halvorsdatter (1825-1905) fra Lauvnesset i Agdenes. Peder hadde vært husmann i Skardet, på plassen etter faren, Andreas Hanssen, før han ble sjøleier her. De fikk fem barn:

 1. Henrik f. 22.2.1852.
 2. Anne Lusina f. 12.2.1855.
 3. Arnt f. 1861, døde 11 måneder av meslinger.
 4. Peder f. 23.3.1863, neste eier.
 5. Margrete f. 29.8.1866.
foto av Peder Nessets familie i 1902

Neste eier ble deres sønn Peder Nesset (1863-?) fra 1896, gift 1895 med Sofie Pauline Andersdatter (1873-?) fra Døsvika. De fikk sju barn:

 1. Anders f. 1.1.1897, gift i Amerika 6.7.1928 med Aasta Strand f. 25.11.1902 fra Røstad. De fikk tre barn, Earl, Vivian og Louise. Anders Nass døde i Amerika i 1964.
 2. Per f. 8.3.1898, døde 1970, neste eier.
 3. Olaf f. 10.11900, døde 1967. Han eide Sauvika fra 1961 og var lærer på Uthaug. Yrjar Heimbygdslag fikk av hans arvinger den storfyringen som står i museumsnaustet på Uthaug.
 4. Svanhild f. 14.6.1902, døde 1985, gift med Bjørn Langmannsdokken i Gol i Hallingdal.
 5. Kåre f. 6.7.1905, døde 1974. Han var gift med Borghild Haakaas f. 18.4.1910 d. 1987. Bestyrer på Austrått gård. Foreldre til neste eier.
 6. Dagfrid f. 8.8.1913, døde 2004 i Leksvik. Hun var gift med Oddvar Bolsø, jordmor i Vanvikan og bestyrer ved Leksvik gamleheim.
 7. Marit f. 21.10.1916, døde 1990 i Bryne. Hun var gift med Halvor Tjelmeland.

Per Nesset (1898-1970) overtok gården i 1943, hadde ikke etterkommere og en brorsønn av Per er neste i eierrekka.

Per Nesset (1951- ) overtok i 1970. Han er gift med Gunn Kristin Ophaug (1953- ) fra Skårnberget, de har to barn:

 1. Rannveig f. 11.10.1974, neste eier.
 2. Randi f. 29.8.1978.
 3. Opplysninger om gården Rundbugten finnes i Ørlandsboka, bind III, side 76.


  Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
  Index for matrikkelgårdene i Ørland.
  Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag