Kart Brynildsbukta

Gården Brynildbukta,
under matrikkelgården Uthaug.
G.nr. 74/5.
L.nr. 141.

foto
Gården Brynildbukta sett fra Røysa i Skardet.

foto
foto
foto

Forfatteren av Ørlandsboka omtaler navnet på denne gården, og det er fristende å gjøre et utdrag av hans forklaring på stedsnavnet. Stedsnavnet Brynildsbukta, skriver han, er laget etter det gamle mannsnavnet Brynild, i eldre ørlandskilder skrevet Brøndel og Brønnøl, normalisert til Brynjulf. Skrivemåten Brynhildsbukta - som går ut fra kvinnenavnet Brynhild - er altså galt.

Peder Hansen (?-1801) har adresse her når han døper sønnen Ole i 1793. Peder Hansen (ca 1761-1801) giftet seg i 1791 med Martha Katharina Fredriksdatter Avendorf (1764-1796). Hun er datter av lærer og klokker på Røros Fredrich Avendorf (1729-1779) og Anne Lucie Henriksdatter Bye (1740-1777), hun datter av jekteskipper Henrik Jonsen Bye fra Bakklandet og Maren Hansdatter. Martha og Peder Hansen fikk tre barn:

 1. Hans Fredrik (1791-1793).
 2. Ole f. 22.1.1793. Han ble gårdbruker på Ryggaunet.
 3. Hans Fredrik f. 29.4.1795. Han ble gårdbruker på Utstrand.

I 1799 er Peder Hansen på Garten. Der giftet han seg opp, døde i1801 og sønnene er da bare åtte og seks år gamle. De bosetter seg på Ryggaunet.

Neste bruker er Jens Jensen (1791-1865) fra Kirkebakken på Uthaug. Han giftet seg første gang i 1814 med enka Helvig Didriksdatter (?-1845). De fikk ingen barn.

Jens Jensen giftet seg andre gang i 1848 med enka Ida Katrine Amundsdatter (1800-1869), ekteskapet var barnløst.

Peder Henriksen (1776-1825) kom fra Venesset, men opprinnelig fra Åfjord. Han var bruker av gården og stamfar til dagens eier. Han var gift to ganger.

Peder Henriksen giftet seg første gang med Susanna Samuelsdatter (1776-1815), de fikk to barn:

 1. Inger f. 6.8.1803, gift med Andreas Olsen på Kirkebakken på Uthaug.
 2. Henrik f. 31.7.1806, flytta til Trondheim i 1826.

Peder Henriksen giftet seg andre gang i 1817 med Lussi Paulsdatter f. 2.1.1793 d. 1826 som datter av Paul Paulsen på Opphaug. De fikk fire barn:

 1. Susanna f. 25.6.1818.
 2. Peder f. 27.10.1819. Han ble gårdbruker på Langøra.
 3. Gjertru f. 9.2.1822, gift 1844 med husmannen Jon Guttormsen på Uthaug.
 4. Jens Petter f. 11.4.1824, brukets første eier.

Jens Petter Pedersen (1824-1884) kjøpte bruket i 1860 av Holtermann-familien. Han ble gift i 1845 med Lorentse Larsdatter (1823-1910) som datter av Lars Olsen på Utstrand. De fikk ett barn:

 1. Lovise f. 16.1.1847, gift med neste eier.

Ludvig Kristian Hallsteinsen (1841-?) fra Hoøya, gift 1870 med Lovise Jensdatter (1847-?). De kjøpte bruket i 1892 og fikk sju barn:

 1. Jens Henrik f. 21.7.1871.
 2. Laura Marie f. 25.1.1875, gift med Kristian Kristoffersen Lund på Uthaug.
 3. Lars f. 1877 d. 1884 av meslinger.
 4. Hans Kristian f. 1880 d. 1881.
 5. Ludvig Kristian f. 28.7.1883, reiste til Amerika, kom tilbake og døde på Ørland.
 6. Dødfødt pike i 1885.
 7. Lovise f. 26.7.1887.

Jens Henrik Ludvigsen (1871-?) overtok etter faren i 1913. Han var gift i 1898 med Kjersten Hansen (1878-?) fra Utstrand. De fikk tretten barn:

 1. Lise f. 7.11.1899.
 2. Hans Kristian f. 31.5.1901, neste eier.
 3. Olaug f. 26.12.1902.
 4. Ragnhild f. 17.12.1904.
 5. Kristmar f. 4.7.1906.
 6. Lorentse f. 19.2.1908.
 7. Ingebjørg f. 6.2.1910.
 8. Ludvig Kristian f. 29.11.1911, gift med Anne-Martha Langørgen. De bodde på Uthaug, hun døde i 1995.
 9. Lovise f. 11.8.1913.
 10. Herdis f. 9.2.1915, gift med Johan Thoresen på Utstrand.
 11. Jens f. 23.3.1916 d. 1938.
 12. Erling f. 18.3.1918, eier fra 1978. Handelsbestyrer på Uthaug handelssamlag.
 13. Jårg f. 31.10.1920, medeier fra 1938.

Hans Kristian Næsset og Jens Næsset overtok gårdsbruket i 1935. Etter at Jens Næsset døde ble Jårg Næsset medeier.

Erling Næsset (1918-?) overtok i 1978. Han var gift med Ingeborg Kirkebak (1924-2016) fra Utstrand. De fikk sju barn:

 1. Gunnbjørg f. 30.7.1946.
 2. Jens Erik f. 22.2.1952.
 3. Håvard f. 1955 d. 1959.
 4. Kirsten f. 14.2.1957.
 5. Hans Åge f. 19.4.1962, neste eier.
 6. Dag f. 4.3.1964, d. 20.6.2018, overtok Utstrand.
 7. Inge Erlend f. 5.6.1967, dyrlege, gift 1994 med Lene Bakken fra Lundset.

Hans Åge Næsset (1962- ) overtok i 1985. Han ble gift med Ranveig Sannan, de har tre barn.

Vi ser at fiske har vært en viktig del av leveveien, mens gården mellom 1845-75 fødde 1 hest, 4-5 kyr og mindre enn 10 sauer. De sådde et par tønner korn og satte 3-5 tønner poteter. I 1860 var arealet på omlag 80 da. I naustet på gården var det tidligere et ishus. De la inn is fra Dalatjønna, og brukte isen til å kjøle ned laks. Laks fra dette området ble mellomlagret her og kjøpt av Thams på Orkanger. Ny vei til naustet ble laget i 2002.

Et stort stykke jord til forlengelse av rullebanen på flyplassen ble solgt til staten ved Forsvarsbygg 16.12.2015, parsellene hadde g.nr. 73/29 og 73/30. I 2020 ble våningshuset innløst for riving av Forsvarsbygg, som støyforebyggelde tiltak, og han kjøpte bolighus på Uthaug og flyttet dit.

Opplysninger om Brynildbukta finnes i Ørlandsboka, bind III, side 81.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag