kart av gården

Gården Skaret,
på matrikkelgården Uthaug.
G.nr. 74/6.
L.nr. 142.

kart av gården

Den eldste bebyggelsen på denne gården, ifølge muntlig tradisjon, har vært et sted mellom de to haugene Nøkkelhaugen og Vorphaugen. Men så er gårdsanlegget plassert i le av Nøkkelhaugen, eller Mikilhaugen (Storhaugen), som den opprinnelige navneformen kan ha vært. For geografisk orientering, klikk kartet opp til høyre.

foto av gården
foto av gården
foto av gården
skjøte til gården
foto av eiere av gården

Skardet var den første gården som Anton Ulrik Holtermann solgte til en bonde på Uthaug. Det var i 1796 at Anders Estensen (1740-1823) kjøpte bruket. Han kom fra Hoøya og var gift med Ingeborg Simonsdatter (1742-1839) fra Utstrand. De fikk fem barn og sønnen Esten ble neste eier. Barna var:

 1. Olava f. 1780, gift med Arnt Pedersen på Rundbugten.
 2. Simon f. 1783, druknet i 1802.
 3. Esten f. 1784, neste eier.
 4. Jakob f. 1788, døde 8 uker gammel.
 5. Dødfødt datter i 1791.

Jordtakstkommisjonen oppgir i 1803 at Skardet er en god gårdpart der det føs hest, 4 kyr, 6 sauer, og sås 5 tønner korn.

Esten Andersen (1784-1834) overtok etter faren i 1804. Han var gift 1807 med Olava Nilsdatter (1785-1869) fra Garten. De fikk ti barn. Den førstefødte overtok så gården. Esten ble funnet død i sin egen brønn. De ti barna var:

 1. Simon f. 31.7.1808, neste eier.
 2. Margrete f. 29.6.1810, gift med Jakob Kristoffersen Lund på Uthaug.
 3. Ingeborg f. 1812 d. 1813.
 4. Berit f. 1814 d. 1815.
 5. Ingeborg f. 9.8.1816, gift med Lars Larsen fra Hoøya, flyttet til Akset på Hitra.
 6. Anders f. 1819, døde i radesyke i 1844.
 7. Nils f. 1822 d. 1823.
 8. Eilert f. 1824 d. 1826.
 9. Dødfødt datter i 1827.
 10. Olava f. 25.1.1828, gift med Kristoffer Kristoffersen Lund på Uthaug.

Simon Estensen (1808-1842) ble eier etter faren. Han var gift med Katrina Andersdatter Braa (1815-1889). Faren hennes var skolelærer på Uthaug og husmann under Skaret. Katrina og Simon fikk tre barn. Simon druknet på Grandevika og sønnen Esten ble neste eier. Enka Katrina giftet seg andre gang med Reier Jakobsen (1796-1883) og de fikk også tre barn. Barna i første ekteskap var:

 1. Estine Olianne f. 1836 d. 1839.
 2. Esten f. 16.3.1839, neste eier.
 3. Ane Lorentse f. 17.1.1842, gift med Johan Andreas Skaret, bodde i Tinnvedstua på Hooøya.

Barna til Reier Jakobsen og Katrina Andersdatter Braa var:

 1. Karen Sofie f. 29.5.1847 d. 18.9.1921, gift 1876 med Martin Kristiansen, gårdbruker på Hitra.
 2. Jakob Andreas f. 16.9.1857 d. 1905.
 3. Anders f. 16.9.1857 d. 5.9.1948, dreiv fiskhandel fra Skaret. Familien bodde i ei stue ved sjøveien, litt nedafor heimhusa på Skaret.

Esten Simonsen (1839-1927) var gift to ganger, først med Karen Anna Jonsdatter (1844-1875) fra Meldal. De fikk tre barn og dattera Olava ble gift med neste eier. Esten giftet seg andre gang med Kristianne Oline Olsdatter (1858-1925) fra Nærøy. Ekteskapet var barnløst. Barna i første ekteskap var:

 1. Anna Estine f. 1866 d. 1886 i tæring.
 2. Olava Sofie f. 19.3.1869, gift med neste eier.
 3. Trine f. 1.6.1871, døde i halsesyke 25.12.1874.

Peder Eliassen Skaret (1875-1955) overtok etter svigerfaren i 1921. Han kom fra Hoøya og var gift med Olava Sofie Estensdatter (1869-1923). De fikk seks barn og sønnen Simon ble neste eier. Barna var:

 1. Karen Pauline f. 19.6.1898, gift med Jens Hansen Flatnes på Solheim.
 2. Simon Peder f. 27.8.1899, neste eier.
 3. Elfrida f. 22.8.1900 d. 1987, gift med Torger Solem på Grande, senere Flatnes.
 4. Eldbjørg f. 1903 d. 1933.
 5. Olga Petrine f. 17.6.1906, gift med Sverre A. Dimmen. Han er fisker og snekker, f. 1.4.1903.
 6. Agnes Kristine f. 30.7.1908 d. 1979, gift med Erling Solbue på Beian/Bakken.

Simon Peder Skaret (1899-?) overtok etter faren i 1947. Gift med Jenny Kaspara Kristiansdatter Eide (1900-?). De fikk tre barn. Eldste barn overtok etter dem. Barna var:

 1. Erling f. 19.1.1926, neste eier. Han døde 24.5.2013.
 2. Olava Johanne f. 19.7.1932, d. 14.8.2019, gift med Einar Gjestad på Solheim.
 3. Åsbjørn f. 17.8.1936 d. 21.7.2044. Han var gift to ganger og har to barn i første ekteskap med Vigdis; Egil og Asgeir. Åsbjørn var andre gang gift med Sidsel, han druknet under svømmetur i Trondheim 21.7.2004.

Erling Skaret (1926-2013) overtok i 1966. Han ble gift med Ragnhild Stene (1936- ) fra Byneset. De fikk to barn:

 1. Sigmund f. 26.10.1958, neste eier.
 2. Per f. 11.5.1962. Har var gift to ganger og har to barn i første ekteskap med Hilde Sumstad (1965- ) og de fikk barna Ida f. 22.4.1986 og Hanne Sofie f. 5.3.1989. I andre ekteskap med Doreen barnet Simon.

Sigmund Skaret (1958- ) overtok gården i 1990. Han var gift med Grete Skogstad, skilt, de har to barn:

 1. Tom Erik f. 29.5.1986.
 2. Petter f. 3.3.1992.

Sigmund Skaret hadde et barn med Gro Sagflaat:

 1. Camilla f. 27.10.1976, partner Martin Holmberg, barn Joel og Truls.

Sigmund Skaret hadde et barn med Heidi Riseth:

 1. Jarle Martin f. 1.7.1980.

Sigmund Skaret giftet seg 20.5.2017 med May Britt Hanstad fra Elverum.

Husdyrholdet ble avsluttet 2006 og i 2017 er overdragelse til Statsbygg under arbeid.

Opplysninger om eiere av gården Skaret finnes i Ørlandsboka, bind III, side 85.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag