Kart Uthaug, bnr 7.

Uthaug,
under matrikkelgården Uthaug.
G.nr. 74/7.
L.nr. 143 a.

foto av gården

Denne parten av Uthaugsgården ble tilskjøtet Kristian Kristoffersen Lund i 1903. Denne personen har vært omtalt som K.K. Lund. Familien bodde på Uthaugsgården, i vestre ende av bygningen, før de flyttet inn i eget hus på KK-bakken. Det var sjødrift som var K.K.'s levevei, sildebruk og laksefiske. Det arealet som bnr. 7 hadde igjen etter delinga, var fra ei merkegrøft midt i Sjøgata til ei merkegrøft like vest for Samvirkelaget. Denne grøfta var den gang østgrensa mot Ulriksborg.

foto av gården
foto av familien
foto av gården
foto av gården

Kristian Kristoffersen Lund (1873-1948) var gift i 1896 med Laura Marie Ludvigsdatter (1875-ca 1943) fra Brynildsbukta på Nesset. De fikk tretten barn:

 1. Harald f. 8.11.1896, neste eier.
 2. Leif f. 25.1.1898, gift med Åsta Henriksdatter Hoøen (?-1999), de bodde på Uthaug, se bnr. 53.
 3. Asbjørg f. 9.12.1899, emigrerte til USA.
 4. Lusie f. 9.12.1899, gift med Olav M. Storhaug, de bodde i Trodheim.
 5. Kristian f. 13.8.1901, emigrerte til USA, bl4r gift med Edna Christine Thorson.
 6. Margot f. 21.3.1903, gift med Konrad L. Fredagsvik.
 7. Aasta f. 21.5.1905, emigrerte til USA, gift med Ernst Junker.
 8. Kolbjørg f. 7.1.1907 d. 24.6.1999, gift med Oddleif Gjerde, de bodde på Uthaug, se bnr. 314.
 9. Haldis Aagot f. 19.6.1908, gift med Einar Nilsen Fjær.
 10. Erling f. 8.8.1910 d. 17.10.19xx, gift med Margrete Persdatter Bakken 10.11.1916-21.3.2010 fra Bakken, de bodde på Uthaug, se bnr. 53-2.
 11. Marie (Maja) f. 10.11.1911, gift med Ole Johansen, de bodde i Trondheim.
 12. Ingvar f. 12.9.1914, gift med Birgit Kristine Rye fra Ryggen, de bodde på Flisa.
 13. Odd f. 25.4.1917 d. 13.6.1998, gift med Toris, de bodde på Uthaug, se bnr. 70, foreldre til eier etter Harald Lund.

Harald Lund (1896-1978) overtok Eiendommen i 1952. Han var gift to ganger. Første gifte i 1934 med Margot Lund f. 8.2.1893 i Trondheim. Hun døde i 1953. De fikk ingen barn. Han giftet seg andre gang med Laura, de fikk heller ingen etterkommere.

Steinar Lund (1948- ) overtok eiendommen i 1968, gift med Anne-Lise Jakobsen (1951- ) fra Ryggen. De har tre barn.

Opplysninger om Uthaug og personene der,finnes i Ørlandsboka, bind III, side 92.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag