Beiangården
Trøa 1992.

Trøa (Beiangården),
under matrikkelgården Uthaug.
G.nr. 74/9
del av l.nr. 143 a.

foto av gården
Trøa 1992.

Trøa ble skyldsatt i 1851 fra Uthaugsgården. Den er en gammel boplass på Uthaug. Den ligger på en morenerygg med et myrlag over. Vi plasserer Ola Andersen (ca 1759-1799) her sist på 1700-tallet. Ola druknet i 1799, det samme gjorde også neste husmann. Vi kan undres over hva Inger, enka etter Ola, gjorde når mannen druknet. Hun satt igjen med 6 barn, med alder fra femten år til et halvt år.

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
Eldhuset på Trøa, 1992.
foto av gården
Tunet på Trøa, 1992.
 1. Ingeborg f. 1784, gift med Johannes Jonsen, Innstrand.
 2. Karen f. 1786.
 3. Ane f. 1791.
 4. Margrethe f. 11.2.1793.
 5. Olava f. 10.8.1795.
 6. Ole f. 26.9.1798.

Enka etter neste husmann, Hans Pedersen (?-1802) ,Andrea Josefsdatter (1774-1853) fra Grande, giftet seg opp 1803 med Simon Larsen Wildmann (Weidemann) (1774-1838) fra Fevåg, som ble brukets første sjøleier, i 1829. Se avskrift av panteboka som viser hva han kjøpte. Med på handelen var et bruk «Steenan», det har ikke lyktes oss å plassere denne eiendommen. Andrea og Simon fikk to barn og dattera Ane Marta Simonsdatter (1806-?) ble gift 1830 med neste eier, Anders Arntsen (1808-1835) fra Rundbukta. De fikk tre barn:

 1. Ane Margrete f. 31.10.1830.
 2. Simon Andreas f. 1832, døde ugift i tæring i 1860.
 3. Arnt f. 1834 døde i 1837.
Ane Martha giftet seg andre gang 1839 med Even Jakobsen (1801-1885) fra Lensvik og han overtok bruket i 1842. De fikk fire barn:
 1. Johan Arnt f. 17.2.1840, far til neste eier.
 2. Nils f. 12.3.1842, fikk fradelt Trøa.
 3. Ane Margrete f. 1845 d. 1848.
 4. Eilert f. 30.3.1851.

Johan Arnt Evensen er ikke registrert som eier av bruket. Han ble gift 1865 med Sofie Tøkersdatter f. 3.5.1839 fra Hov,. De fikk ett barn:

 1. Anton Edvard f. 11.9.1865, neste eier.

Anton Edvard Johansen (1865-?) satt på bruket fra 1881 til Johan K. Uthaug (1849-1940) kjøpte i 1887. Han kom fra Beian og derav adressenavnet Johan Beian og gården fikk navnet «Beian-gården» i dagligtale.

Muntlige kilder opplyste at Johan og broren Edvard bodde i ei lita stue i Sjøgata på Uthaug, Gabrielsen-stua, før de etablerte seg med hver sin gård, Johan på denne gården og Edvard på Hoøya. Samme kilde fortalte at samme stue også var kalt Marie-stua. Det kan tyde på at brødrene bodde der sammen med foreldrene Marie og Kristoffer. De kom fra Beian, men kalte seg Uthaug etter at de flyttet hit, slik tilnavnet fungerte som adresse, helt til navneloven kom på 1920-tallet.

Johan Christian Kristoffersen Uthaug (1849-1940) var gift med Hanna Lorentse Hansdatter (1855-1933), fra Husagården, på Utstrand, hun kalte seg Lorentse. De fikk 11 barn:

 1. Hanna Ovedie f. 2.3.1878, gift med Arnt Antonsen Støkkan f. 7.5.1874, død 15.1.1940. De dro til Amerika.
 2. Maren Lovise f. 20.9.1879, gift med snekkeren Johannes Halle fra Stangvik på Nordmøre. Hun døde i 1964.
 3. Johan Ludvik f. 15.9.1881, neste eier.
 4. Klara Marie f. 10.7.1883, gift 1909 med Olaf Joakim Grande på Markagården.
 5. Helga Pauline f. 1.6.1885, gift 1918 med Bertram Moen i Djupdalen.
 6. Jona Lorentse f. 1890, døde i tuberkulose i 1909.
 7. Kristianne Alice f. 1892, døde i tæring i 1907.
 8. Dødfødt sønn i 1893.
 9. Hans Åge f. 1895, døde i tæring i 1909.
 10. Frode f. 24.5.1897, eier fra 1953.
 11. Jorund Mathilde f. 6.5.1899, reiste til USA 28.9.1927, gift Laabach.

Johan K. Uthaug dreiv også som fiskeoppkjøper, og hadde ei jakt som het «;Klara». De første brukerne av stedet hadde altså sjøen som tilleggsnæring, om ikke alltid som hovedlevevei. Det har ikke vært noe særsyn for denne gården, nesten alle gårdene på Ørland har en gang hatt koplingen mellom sjø- og jordbruksdrift.

Johan L. Uthaug (1881-?) overtok etter farens død. Han var gift med Ågot Elnan (1892-?) fra Trondheim. De bodde i Trondheim og hadde ingen barn.

Jakob Lund (1898-1955) ble tilskjøtet bruket i 1952, han eide også Øveraunet.

Frode Uthaug (1897-?) tok bruket på odel i 1953, gift med Sofie Strand (1906-?) fra Røstad. De fikk ett barn:

 1. Turid Uthaug f. 14.5.1938, neste eier.

Turid Uthaug (1938-2016) overtok etter faren i 1974, hun var udannet sosionom, arbeidet som vever, bodde i Danmark og døde der 30.7.2016, bisatt fra Åstrup kirke 11.8.2016 med urnenedsettelse Ørland kirkegård 26.8.2016.

Det har vært 7 forpakterfamilier på bruket etter 1940.

I forbindelse med utvidelsen av flyplassen solgte Maren L. og Pia S. Uthaug bruket til Forsvarsbygg i 2014. Med på handelen var parsellen g.nr. 69, b.nr. 19. 16.12.2015 solgte Vigdis Gangsøy og Turid Mari Forfang Kjølsrud en teig nord for flyplassen til staten ved Forsvarsbygg, teigen hadde g.nr. 74/378.

Under krigen okkuperte tyskerne skolehuset på Uthaug. Småskolen ble derfor holdt i våningshuset på Trøa, i den østre enden. Forpakeren bodde i vestenden med to søstre av eieren på loftet.

foto av gården foto av gården foto av gården foto av gården
fo to av gården foto av gården

Ved utvidelsen av flyplassen i 2016 ble tunet overtatt av Forsvarsbygg.

Opplysninger om Trøa og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 96.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag