Husmannsplassen Myra
under gården Ulriksborg på matrikkelgården Uthaug.


kart av gården
foto av gården
foto av gården

Denne husmannsplassen eksistrer ikke lenger, der hvor denne plassen lå, beiter det på sommers tid kyr. Kartfestingen er basert på muntlige fortellinger.

Nils Pedersen (1798-1871) fra Kotte var husmann her ved folketellingen i 1865. Han var gift i 1828 med Berit Nilsdatter (1798-1888) som datter av Nils Sæter. De fikk tre barn:

 1. Per (Peder) f. 5.9.1830, neste husmann. Ved folketellingen skrevet som Peder.
 2. Johan Petter f. 27.7.1834, flyttet i 1863 til Trondheim. Han var da ugift.
 3. Nikoline Elisabet f. 27.7.1834, gift med Johannes Jakobsen.

Plassen fødde i 1865 2 kyr, i 1875 1 ku, 1 ungdyr og 4 sauer. Utsæden var i 1865 1/4 tønne bygg, 3/4 tønne havre og 3/4 tønne poteter. I 1875 1/2 tønne bygg og 1 tønne poteter. Arealet utgjorde fra starten av ca 20 da, dette ble senere redusert til 4 da og da måtte de kjøpe en del fôr.

portrett
portrett
portrett

Per (Peder) Nilsen overtok etter faren. Han dreiv også som skredder, gift i 1858 med (Anne) Marie Jakobsdatter (1834-?) fra Rusæter. De fikk fem barn:

 1. Nikoline Birgitte f. 14.10.1859, døde ugift i 1935.
 2. Paul Magnus f. 1.3.1862, gift med Ane Martha Rosenlund.
 3. Jakob Rønning f. 18.4.1869, dro til USA og ble gift der.
 4. Kristoffer f. 6.2.1874, neste husmann.
 5. Kristen Sofie f. 1876 d. 1882.

Kristoffer Myhre (1874-1946) overtok etter faren. Han var gift i 1903 med Sebina Solem (1874-1946) som datter av Peder Pedersen Solem. De fikk to barn:

 1. Peder Margido f. 22.2.1904 d. 1957.
 2. Svanhild f. 21.12.1908, bodde i Trondheim.

Ekteskapet ble oppløst og Sebina forlot bygda. Kristoffer Myhre var deretter samboende med Edvarda Kristine Danielsdatter Wilhelmsen (1890-?), datter av Daniel Wilhelmsen og Bolette Omfredsdatter Lund fra Bakken. Edvarda Wilhelmsen var oppfostret mange steder, hun gikk ei tid skole på Kalvåbakken og var i tjeneste hos Per Skaret. Kristoffer og Edvarda fikk ett barn:

 1. Kristmar Målfrid f. 28.3.1915, gift med Asbjørn Bugten.

Edvarda Wilhelmsen hadde fire barn fra før:

 1. Walter f. 1907, far var Ole Kleven. Han ble oppfostret hos Gjertrud og Johan Arnt Kirkbak som bodde på Uthaug før de overtok heimgården hennes, Røstad. Walter var dreng hos Ane Kirkbak ei kort tid på gården Kirkebakken.
 2. Frode Strøm f. 1911, bodde i Bjugn.
 3. Haldis Strøm f. 1911, bodde i Halden.
 4. Arvid Lund f. 13.9.1913, d. 1977, far var Olaus Eriksen Rogne fra Ålesund, enkemann og skipper. Arvid Lund bodde sammen med mora.

Da Kristoffer Myre døde ble plassen revet og husene var borte året etter. Edvarda bodde først på Kirkebakken før hun ca 1950 bygde hus på tomt under samme gårdsbruk. Fjøsbygningen på Myra ble revet og satt opp på Utstrand. Der ble den senere erstattet av en ny fjøsbygning. Våningshuset hanvnet på Dalen på Austrått.

Opplysninger om Myra finnes i Ørlandsboka, bind III, side 135.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag