Ulriksborg
Gammel og ny plassering.

Gården Ulriksborg
under matrikkelgården Uthaug
G.nr. 74/10.
L.nr. 143.

tegning av gården
Den gamle gårdsbebyggelsen,
før flytting i 1898.

skjøte av gården
auksjon av gården
foto av familien Ulriksborg
foto av Johanna Ulriksborg
foto av eiere
foto av eiere

Ulriksborg var på 1860-tallet en stor gårdsenhet, med sine 450 da. Trolig kommer navnet fra Anton Ulrik Holtermann som eide deler av Uthaug ei tid. Gårdsbebyggelsen lå nede ved sjøen, ved Borgbakken, inntil hele gårdsanlegget ble bygd opp på den haugen, der bebyggelsen nå står.

foto av gården
foto av gården
Den gamle gårdsbebyggelsen.
Kopiert fra boka Lund-Slekten.
foto av gården
Den nye gårdsbebyggelsen
etter flytting til nåværende sted.
Fotografert fra Holmhaugen.
foto av gården
Ulriksborg og Melkvollen
Fotografert fra gårdenHaugen.

Den første sjøleieren var Arnt Jakobsen Lund (1791-1873). Han kom fra Bakken, og var først gift med Maren Olsdatter (1794-1818) fra Hov. Hun døde like etter giftemålet Arnt Lund giftet seg andre gang med Karen Lorentsdatter (1793-1865) fra Lunda på Røstad. Begge hustruene hans hadde vært gift tidligere. Karen og Arnt Lund fikk to barn:

 1. Maren Nikoline f. 16.11.1820, gift med Kornelius Olsen Eggan på Utstrand.
 2. Lorents f. 30.6.1826 i Hemne, neste eier.

Klikk skjøtet til venstre for å se første side og klikk her for en avskrift av samme side. Og et tillegg, datert i 1829, som omhandler Kistein.

Lorents Arntsen Lund (1826-1908) overtok etter faren i 1865. Han var gift i 1863 med Johanna Jakobsdatter (1828-1915) fra Rusæter, nå Rusaset og de fikk seks barn:

 1. Anton Kristian f. 1854 d. 1861 av halsesykeepidemi.
 2. Johan Kornelius f. 1856 d. 1861 av halsesykeepidemi.
 3. Lovise Jørgine f. 16.11.1857, gift med Ove Andreas Hagen på Hagen.
 4. Anton Kristian f. 1861 d. 1867 av skarlagensfeber.
 5. Karen Sofie f. 3.4.1863, gift med Hans Åge Ovesen Haugen på Haugen.
 6. Jakob f. 20.6.1868, neste eier.

Jakob Lund Ulriksborg (1868-1911) overtok gården i 1900. Vi antar at flytting av gårdsbygningene skjedde omkring den tiden, muligens i 1898. Jakob Lund ble gift i 1895 med Marie Kristoffersdatter Lund (1871-1908) fra Ytre Uthaug. Begge foreldrene døde av tæring, det samme gjorde eldste barnet. De fikk sju barn:

 1. Johanna f. 1896 d. 1909 av tuberkulose.
 2. Reidmar Lage f. 15.11.1897, neste deleier.
 3. Kåre f. 2.9.1899, neste deleier.
 4. Asbjørn f. 29.6.1902, gift med Karen Marta Letnes fra Røra, han var bygartner i Molde fra 1943 og far til eier fra 1935.
 5. Jakob f. 1902 d. 1902 av lungebetennelse.
 6. Ingebjørg Marie f. 1905 d. 1905 av bronkitt.
 7. Ragnvald f. 21.5.1906, gift med Margot Rønsholm og bodde på Stranda under Ulriksborg på Uthaug.

Gården ble drevet av forpakter, i 1911 finner vi Johan Hoff fra Hov her. Men gården ble så overdratt til brødrene Reidmar og Kåre Ulriksborg i 1917, de var gift med hver sin søster. Gården ble solgt på tvangsauksjon til Ørland Sparebank i 1930. Agnes Marie Ulriksborg, datter av Asbjørn Ulriksborg, overtok i 1935, bare 10 år gammel. Deretter ble gården solgt til brødrene Erling (1912-1990) og Arvid Kjørsvik (1917-?) fra Frosta i 1939. Deres slekt sitter som eiere og drivere av gården i 2010.

Reidmar Ulriksborg (1897-1962) var drosjesjåfør og delte fra Lageborg, en eiendom som lå øst for samvirkelaget, og som senere ble utstykket til boligtomter. Til seg selv delte han fra parsellen Borg, bnr. 38. Han var gift med Karen Jøssund (1901-1995) og de fikk to barn:

 1. Rolf f. 11.12.1931.
 2. Kari f. 29.11.1940.

Kåre Ulriksborg (1899-1966) ble boende på gården. Han var gift med Klausine Gurine Jøssund (1900-1970). De fikk fire barn:

 1. Jakob f 11.4.1926, døde 10.3.1935 av stivkrampe.
 2. Lorents f. 3.2.1931, gift med Rita fra Narvik, bosted Kirkenes, senere Bjørnevatn, tre barn.
 3. Marie f. 18.3.1932, døde 2004, bosted Uthaug, tre barn.
 4. Jakob f. 17.2.1935, bosted Aukra kommune.

Brødrene Erling og Arvid Kjørsvik kjøpte gården i 1939. Brødrene hadde et eiendomsfellesskap der de eide en halvpart hver. Dette ble opphevet i 1962 da Arvid Kjørsvik solgte sin del til broren.

Arvid Kristian Kjørsvik var født i Frosta 5.4.1917.

Erling Joakim Kjørsvik f. 11.12.1912 d. 1.11.1990, gift i 1936 med Magnhild Helltrø f. 16.12.1913 d. 20.4.1992, begge fra Frosta, fikk fire barn:

 1. Ivar f. 27.2.1937, døde 11.9.2020, bisatt 22.9.2020 fra Ørland kirke, neste eier.
 2. Alvhild f. 11.10.1940, gift med Jarle Hatlen, bosted Trondheim.
 3. Signe f. 3.12.1946, gift med Yngve Andersson, bosted Ludvika i Sverige.
 4. Jon Arve f. 17.2.1957, gift med Liv Leth-Olsen, bosted Frosta.

Ivar Kjørsvik (1937-2020) overtok etter faren i 1970, gift med Astrid Kirsten Williams (?- ) fra Frei på Nordmøre. De har tre barn:

 1. Hallgeir f. 1.10.1962, gift med Elin Strandstad, bosted Trondheim, flyttet til Ørland og bygde bolig i nordre del av den høyden gården ligger på.
 2. Steinar f. 2.3.1964, partner Anne-Lise, neste eier.
 3. Svein f. 18.10.1968, partner Thaniporn.

Våningshuset ble restaurert i 1961, og er flytta over på ny grunnmur med kjeller. Ny driftsbygning ble oppført i 1952. Denne ble utvidet i 2001 og 2005.

I 1957 oppgis arealet til 500 da, av dette 190 da som dyrket mark. I 2002 ble jord som lå vest for fylkesveien, fra b.nr. 16, lagt til gården.

foto av gården foto av barn foto av barn på gården foto av barn

Opplysninger om Ulriksborg finnes i Ørlandsboka, bind III, side 126.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag