Kart Skårnberget

Skårnberget,
under matrikkelgården Uthaug.
G.nr. 74/12.

Skårnberget

Dette gårdsnavnet, Skårnberget, tror forfatteren av Ørlandsboka, Inge Rian, kommer av at jorda var steinet og av dårlig kvalitet, og slik i overført betydning, at den var et skarn. Skarn kan også bety sølete jordsmonn.

foto av gården
Gården Skårnberget en tidlig vårdag 2002.

Denne gården ble fradelt Uthaugsgården i 1851 da Margrethe Kristoffersdatter Lund (1813-1863) giftet seg med Hans Åge Svendsen (1807-1893) fra Leksa. I dagligtale ble han derfor hetende Hans Leksa. Skjæret nedafor gården bærer hans navn, der sto fiskebrygga hans, på Leksaskjæret. Arealet var på 120 da. Margrethe og Hans fikk en sønn:

 1. Kristoffer f. 5.8.1853, far til neste bruker.

Kristoffer Hansen (1853-?), dreiv ikke gården, han var fisker, han deltok i sesongfisket i Lofoten og heime. Kristoffer var gift med Kristianne Olsdatter (1853-?)som datter av Ole Henriksen på Karsteinøya i Vikna, de fikk 5 barn. Den eldste sønnen, Hans, ble hjemme, de fire andre dro alle til Amerika. Barna var:

 1. Hans Kristian f. 12.5.1879, neste eier.
 2. Kristian f. 8.7.1881, emigrerte til Amerika.
 3. Margrethe f. 23.2.1884, emigrerte til Amerika.
 4. Karl f. 24.6.1886, emigrerte til Amerika.
 5. Kristoffer f.9.11.1888, emigrerte til Amerika og ble farmer.
foto av gården
Sommerfjøs som Hans Hansen fikk satt opp.

Hans Hansen (1879-1964) overtok gården i 1897. Han var gift med Inger Sofie Rasmusdatter (1885-1984) fra Grande. De fikk to barn:

 1. Odd Rasmus f. 27.1.1923, døde i 1942.
 2. Kristmar f. 7.7.1929, gift med Gunnar Håkon Ophaug, neste eierpar.

Hans Hansen kombinerte også med sjødrift. Men han er kjent som en framsynt gårdbruker. Han var med og startet husdyrkontrollen og kjøpte avelsokser fra Finland i 1952. Han fikk i 1931 Sør-Trøndelags diplom og medalje for fortjenstfullt arbeid i jordbruk og husdyrstell. I 1930 kjøpte han til 140 da jord som ble dyrka opp. Den gikk inn i flyplassen og som erstarting fikk han kjøpe 55 da i 1959. Hans Hansen dyrket opp så mye jord at han i 1931 fødde 3 hester og 20 kyr.

Deres datter Kristmar Hansdatter (1929- ) ble neste eier. Hun ble gift med Gunnar Håkon Ophaug f. 19.5.1935 d. 1974 fra Opphaug. De fikk to døtre :

 1. Helen Sofie f. 8.11.1951, gift med Egil Utstrand, neste eierpar.
 2. Gunn Kristin f. 11.4.1953, gift med Per Nesset på Rundbukta.
Helen Sofie Ophaug (1951- ), giftet seg med Egil Utstrand (1950- ) som sønn av Haldis og Ole Lorntsen Utstrand fra Stranda på Uthaug. De fikk to barn:

 1. Ole-Gunnar f. 12.5.1977, neste eier.
 2. Kari f. 13.8.1980.

Opplysninger om Skårnberget finnes i Ørlandsboka, bind III, side 93.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag