Kart Kotte

Gården Kotte,
under matrikkelgården Uthaug.
G.nr. 74/14.


Bruket ble skyldsatt i 1866 fra b.nr. 10, Ulriksborg, med skyld 2,02 skyldmark.

foto av gården Kotte
Gården Kotte omkring 1890.
foto av gården Kotte
Gården Kotte før 1922.

Denne gården var, som så mange andre, først en husmannsplass. Vi kan anta at det var en plass som ikke glitret av velstand hvis betegnelsen "et kott" skal legges til grunn for gårdsnavnet. Her har det vært mange brukere opp gjennom historien, fra den første som påvises, nemlig en Nils Estensen (?-1806), muligens fra Gudbrandsdalen, og det ble bygd stue her i 1790. Skyldsettings skjedde i 1866 da bruket ble fradelt Ulriksborg med skyld 2,02 skyldmark. At et brukerpar kom hit, helt fra Gudbrandsdalen, er ikke så merkelig. "Utvandring", ikke til USA enda, men til kysten var nødvendig for fødselsoverskuddet i en dal som Gudbrandsdalen. Det var flere muligheter for å brødfø seg på kysten enn i tørre Gudbrandsdalen der alle plasser var opptatt. Nils Estensen var gift med Randi Persdatter og de fikk ett barn:

 1. Peder f. 1771, neste husmann.

Etter Nils kommer Peder Nilsen (1771-1861) som husmann. Han var gift første gang 1796 med Ida Hansdatter (1773-1821) fra Innstrand. De fikk fem barn:

 1. Nils f. 19.10.1798, husmann på Myra under Ulriksborg.
 2. Hans f. 23.9.1800.
 3. Berit f. 18.4.1804, gift med Ole Pedersen på Utstrand.
 4. Peder f. 22.7.1807, husmann på Kotte.
 5. Ivar f. 4.10.1810, gift med Olava Mortensdatter fra Ervika.

I 1821 har de to kyr og hest, og de driver sjøen med en liten seksring med segl. Bygningene besto av stue med kjøkken og mørkloft, et lite fjøs med låve og et stabbur.

Peder Nilsen giftet seg andre gang i 1822 med Ane Paulsdatter (1803-1839) fra Opphaug. De fikk fire barn:

 1. Johan Petter f. 20.10.1823, neste bruker.
 2. Jørgen Andreas f. 1.9.1825, husmann på Indre Kotte.
 3. Regina Elisabet f. 17.3.1831, gift med Lars Pedersen, husmann på Nyplassen under Ulriksborg.
 4. Dødfødt sønn i 1834.

Første eier av gården var Johan Petter Pedersen (1823-?), barne-barn av den første husmannen. Han kjøpte gården i 1866. Han var gift to ganger. I første ekteskap, med Johanna Hansdatter (1818-1873) fra Ryggen, de fikk tre barn:

 1. Ane Johanna f. 13.12.1849, gift med Lorents Hansen, bruker av Meldalen.
 2. Hans Petter f. 21.5.1853, gift med Julianne Sveinsdatter fra Sætran. Han var sjømann og skreiv seg Hans Kotte.
 3. Anton Meyer f. 1.9.1859, neste eier.

Johan Pedersen giftet seg andre gang i 1875 med Karen Sebine Sivertsdatter (1840-1918) fra Teksdalen. Hun var da enke og de fikk tre barn:

 1. Johan Arnt f. 9.3.1875 d. 1958, gift med Hanna Augusta Hansdatter (1883-1978) fra Opphaug. De reiste til Amerika-
 2. Johan Kristian f. 1875 d. 1875.
 3. Jørgine Sofie f. 4.4.1877, gift med Bård Jensen fra den gang Stjørna.

Karen Sebine Sivertsdatter hadde to barn i første ekteskap med Amund Larsen Barset:

 1. Karen Margrethe Amundsdatter f. 2.7.1867, gift med neste eier.
 2. Mette Amundsdatter f. 1871.

Anton Meyer Kotte (1859-1948) ble neste eier fra 1890. Han var gift to ganger, første gang 17.5.1887 med Karen Margrethe Amundsdatter (1867-1914). De fikk seks barn:

 1. Jenny Sofie f. 10.3.1888 d. 1957, gift 20.11.1915 med Jens Guldahl, lensmann i Røros.
 2. Alfred Julius f. 1891 d. 1903.
 3. Arne Meyer f. 9.4.1896 d. 1954, gift 1.7.1932 med Randi P. Hembre fra Hegra. Han var meieribestyrer ved Kne meieri på Steinkjer.
 4. Marie f. 11.7.1900 d. 1925, gift med Kolbein Helsingeng fra Tynset. Han var meieribestyrer i Kvefjord.
 5. Gudrun f. 10.8.1906, gift med Kristian Brodersen, eiere fra 1943.
 6. Sverre f. 1906 d. 1906.

Anton Kotte giftet seg andre gang med Gusta Guneriusdatter (1875-1922) fra Holdnesset. De fikk ingen barn, hun hadde fra før sønnen Waldemar Holdnes f. 1903.

Kasper Aasdahl kjøpte bruket i 1936 og eide det et års tid. Han forpaktet samtidig Hårberg.

Arne Meyer Kotte kjøpte bruket i 1937. Formelt sto sønnen Arne Kotte f. 20.3.1935 som eier.

Waldemar Holdnes (1903-1983) forpaktet bruket fra 1938 og kjøpte det i sin datters navn, Hagny Ågot.

Gudrun Brodersen (1906-1975) kjøpte bruket i 1943 med unntak av jorda vest for veien Uthaug-Brekstad, den beholdt Hagny Ågot Holdnes og ble brukt sammen med gården Haugen. Gudrun var gift med Kristian Brodersen (1901-1965) fra Uthaug. Han var fisker og hadde fiskebåt på Uthaug havn. De fikk to barn:

 1. Arnt f. 23.4.1928, neste eier.
 2. Margaret f. 1930 d. 1930.

Arnt Brodersen (1928-?) overtok etter mora i 1954. Han var gift 11.2.1956 med Audhild Johanne Helmine Strøm (1937- ) fraGråsteinmyra på Lonin, g.nr. 93 b.nr. 10 i Roan. De fikk tre barn:

 1. Kristian Einar f. 3.8.1957, samboer med Aud Eva Dahl, bosted Ballangen.
 2. Randi f. 6.1.1959, gift med Roald Andersen, bosted Roan.
 3. Gudmund f. 8.11.1961, gift med Solfrid Hermanstad fra Hitra, de bygde nytt våningshus på tunet, neste eierpar.

Kaldfjøs ble bygd i 2002. Samme år kjøpte de jorda fra gården Uthaug.

Gården Kotte
Gården Kotte, tidlig vår 2002. Tilbygget til fjøset er nettopp ferdig.
Stue 1 Kotte
Det eldste våningshuset på gården Kotte.
Stue 2 Kotte
Det yngste våningshus på gården Kotte.
Kotte
Driftsbygning på gården Kotte.
Kotte
Driftsbygning på gården Kotte.

På kysten var fiske en viktig tilleggsnæring, ikke bare for salg av fisk, men som et svært viktig proteintilskudd i egen husholdning. Vi ser at også på Kotte hadde de en liten seksring med segl til fiske, nevnt i et dødsbooppgjør i 1821. Dette fortsatte, Kristian Brodersen, var fisker ved siden av å drive gårdsbruket.

Midt på 1800-tallet var besetningen 2 kyr og 2 sauer. De sådde omlag 2 tønner korn og satte 4 tønner poteter.

Opplysninger om Kotte finnes i Ørlandsboka, bind III, side 136.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag