kart av Trøa

Gården Trøa,
under matrikkelgården Uthaug.
G.nr. 74/15
L.nr. 143 i.

flyfoto av gården

Gårdsnavnet Trøa benyttes flere steder, det kan indikere et sted hvor en beitet krøtter, ei trø er i normert norsk ei kve. Dette bruket ble utskilt fra gården østafor, også med navnet Trøa, i 1874 som løpenummer 143 i med skyld 3,63 skyldmark.

foto av gården
foto av gården

Det var Nils Evensen (1842-1878) som fikk bruket utskilt fra farsgården, han ble gift 1869 med Jørgine Tøkersdatter (1846-1880) som datter av Tøker Johansen på Hov. De fikk fire barn, og nye eiere overtok etter dem. Barna var:

 1. Edvard f. 3.4.1870.
 2. Anna Oline f. 1872 d. 1873.
 3. Anna Oline f. 16.4.1874.
 4. Thomas f. 26.5.1876.

For å bedømme størrelsen på bruket, kan nevnes at i 1875 oppgis besetning til hest, 5 kyr og 2 ungdyr, 10 sauer og gris. De sådde en tønne bygg, to tønner havre og satte sju tønner poteter. De hadde tre tjenestefolk.

Ove Kristian Berg (1856-1931) kjøpte eiendommen i 1881. Han er sønn av Ole Guttormsen på Berg, gift 1886 med Anna Kristine Johansdatter (1861-1950) fra Sørmyr på Uthaug. De fikk 10 barn, familien er omtalt under boligen og handelsstedet ved fylkesveien. O.K. Berg senior var foruten handelsmann, kommunekasserer, medlem av kommunestyre og formannskap fra 1896 til 1922 og var bl.a. formann i skolestyret og forlikskommisjonen. Han tok seg også tid til å være kordirigent.

foto av søskenbarn
foto av trappa på Trøa
foto av Kristoffer Trøa

Kristoffer K. Lund (1860-1942) fra Uthaug kjøpte bruket i 1899. Han var gift 1882 med Kristianna Kristiansdatter (1859-1932) fra Røyn. De fikk seks barn:

 1. Kristian f. 29.7.1883.
 2. Olava f. 1886 d. 1910, ugift.
 3. Johanna f. 15.3.1890.
 4. Kristoffer f. 24.5.1893, neste eier.
 5. Borghild f. 7.6.1897, eier fra 1955.
 6. Bjarne f. 14.8.1900 gift med ei dame fra Melhus, var entreprenør i Chicago.
Kristoffer Lund (1893-?) overtok etter dem i 1924. Kristoffer Tøa var tegner og dekoratør, dreiv som gartner og døde ugift.

Borghild Eide (1897-?), søster av Kristoffer Trøa, overtok eiendommen i 1955. Hun var gift med Harald Eide og de fikk to barn:

 1. Oddvar f. 18.6.1936, bosted Bjugn.
 2. Martha f. 6.11.1939, gift med neste eier.

Sigurd Klakken (1933- ) overtok eiendommen i 1967 og var gift med Martha Eide (1939- ). De har ett barn:

 1. Elin f. 2.11.1961, samboer med Morten Kleven på Brekstad.

Det siste som ble revet av bygningene var våningshuset i 1992.

Opplysninger om Trøa finnes i Ørlandsboka, bind III, side 124.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag