kart av Uthaug

Uthaug,
under matrikkelgården Uthaug.
G.nr. 74/16.
L.nr. 144.


L.nr. 144 kom i sjøleie i 1822.

Det gamle gårdsnavnet Tøkergård, er i ferd med å forsvinne i omtalen av gården Uthaug. Derimot har navnet Tøkergård blitt beholdt på ei hustomt som lå på gården. Vi kan undres på om den aller eldste gårdsbebyggelsen lå nettopp der denne hustomta er i dag.

foto av gården
Tøkergård sett fra nordøst.

Det kan påvises ei lang bruker- og eierrekke på denne gården. Den første leilendingen var Ola Jonsen (Ola Romsdaling) (1753-1830). Som navnet sier kom han fra Romsdalen, var gift 1791 med Kirsten Tøkersdatter (1760-1844). De fikk 5 barn:

 1. Jon f. 1791, drukna i 1817.
 2. Tøker f. 1.10.1796, neste eier.
 3. Mette f. 23.6.1799.
 4. Malena f. 22.10.1801, gift med Hallstein Larsen på Hoøya.
 5. Marta f. 1805 døde i 1828.

Deres eldste sønn Tøker Olsen ble eier. Han kjøpte gården han sammen med faren i 1822. Dermed kan vi slå fast opphavet til det gamle gårdsnavnet.

Tøker Olsen (1796-1876) giftet seg med Katrine Larsdatter (1795-1870) fra Orkdal. De fikk sju barn:

 1. Lorentse f. 1823, døde 1836.
 2. Ole f. 3.9.1825, neste eier.
 3. Johan Kristian f. 26.1.1828, eier av Sørmyr.
 4. Tobias f. 19.9.1829, gift med Ane Katrine Johansdatter fra Hårberg. De dro til Alstadhaug med sønnen Arnt Andreas f. 10.6.1856.
 5. Anne Marta f. 1831 døde i 1832.
 6. Johan Arnt f. 15.7.1833.
 7. Anton Kristian f. 20.11.1837, gift med Ellen Olsdatter fra Hoøya. De levde som innerstfolk på Sørmyr.

Ole Tøkersen (1825-?) giftet seg med Johanna Mikalsdatter (1826-1907) fra Nesset. De fikk fire barn:

 1. Anne Katrine f. 18.10.1849, gift med Ove Andreassen på Røstad.
 2. Johan Tobias f. 23.4.1853, neste eier.
 3. Ove Joakim f. 1866 døde 1890.
 4. Marte Margrete f. 1872 døde i 1873.

Johan Tobias Olsen (1853-1933) overtok etter faren i 1902. Han var gift 1855 med Nikoline Herø (1861-1913) fra Hitra. De fikk seks barn.

foto av gården
Tøkergård sett fra syd.
 1. Johan Oskar f. 6.8.1886, neste eier.
 2. Johanna Ovedia f. 14.1.1894.
 3. Bjarne Sigvald f. 20.6.1897.
 4. Torleif f. 23.8.1900.
 5. Sigrid Margrethe f. 17.3.1903, gift med Margido Grønning fra Brekka, senere på Utstrand.
 6. Ole Jonas f. 16.5.1906.

Johan Oskar Johansen (1886-1973) overtok etter faren i 1917. Han var gift med Karen Kristine Nilsdatter Olden (1887-1964) og de fikk 10 barn:

 1. Reidar f. 20.7.1910 døde i 1931.
 2. Nelly f. 16.1.1912, gift med Arne Foss fra Mjøndalen, bosted Drammen.
 3. Asbjørn Norvald f. 3.1.1914, gift første gang med Olga Ness, andre gang med Jenny Norvik fra Hemne, bosted Hommelvik.
 4. Herdis Olfrid f. 27.1.1918, gift med Severin Bjørstad, bosted Steinkjer.
 5. Agnes Ovedie f. 16.5.1920, gift med Einer Ervik (1913-1997), fra Sætervik i Osen kommune, bosted Mysen.
 6. Tøger Bjarne f. 16.5.1920, døde 11.2.1996, gift med Magnhild Nes fra Bjugn. Ekteskapet er oppløst, hans bosted var Gjøvik.
 7. Reidun f. 27.5.1923, bosted Lier.
 8. Bjarne Sigvalde f. 13.5.1925, neste eier.
 9. Torleiv f. 22.1.1927, døde 29.7.2029 på Høylandet, begr. 8.7. i Ørland kirke, gift med Tordis Helene Fagerland, bosted Drammen.
 10. Inger f. 5.7.1929, bosted Drammen. Hun døde 27.3.2017, begravet Ørland kirke 7.4.2017.

Neste eier, fra 1958, blir Bjarne Sigvalde Uthaug (1925-2010). Bjarne Uthaug var gift 11.8.1951 med Elsa Sivertsen (1927-2003) fra Åfjord. De fikk 9 barn:

 1. Arild f. 13.6.1952, neste eier.
 2. Bjørnar f. 17.10.1953, døde 22.11.2002, gift med Solveig Tårnes fra Åfjord, f. 1.5.1958, døde 7.11.2022. De fikk tre barn, Øystein, Roar, Svein Reidar, paret er skilt og han ble gift andre gang med Cynthia.
 3. Egil f. 14.2.1955, gift med Jorun Randi Møiseth fra Ler.
 4. Jorun Synnøve f. 20.4.1956, gift med Per Jørgen Myhre fra Stord.
 5. Bodil Karin f. 15.9.1957, døde 1.10.2019, gift med Tor Schanche fra Røstad, bosted Opphaug, fire barn.
 6. Ellen Marie f. 30.4.1961, samboende med Snorre Ytterland på Opphaug.
 7. Rita Johanne f. 11.2.1963, gift med Arnt Harald Innstrand, bosted Vanvikan.
 8. Johan Oskar f. 6.8.1965, gift med Cleste Obusan fra Filippinene.
 9. Nina Beate f. 21.9.1972.

Arild Uthaug (1952- ) overtok gården i 1985. Arild Uthaug har egen entrepenørvirksomhet og solgte fra jordveien i 2002 til to naboer. Han giftet seg med Anne Tove Lien f. 1955 i Orkdal, de er skilt, to barn.

I 1803 hadde bruket hest, 4 kyr, 4 sauer og de sådde 4 tønner korn. Det heter da at det er en god gårdpart. En forløpig topp finner vi i 1855 med, 3 hester, 8 kyr og 15 sauer. Samme året sådde de 1 1/2 tønne bygg og 6 tønner havre. De satte 5 tønner poteter. Så sent som i 1949 hadde de 2 hester, 12 storfe og 4 sauer. Arealet oppgis i 1957 til 120 da.

At de hele tiden spedde på gårdsdriften med fiske tar vi for gitt. Vi vet at Johan Uthaug dreiv fiske med båten "Odin".

Det er to våningshus på gården. Det eldste ble bygd i 1914, restaurert i 1950, det nyeste er fra 1985. Ei eldre stue ble revet i 1950. Den gamle driftsbygningen ble utvidet i 1910 med en vinkelbygning.

Opplysninger om Tøkergård finnes i Ørlandsboka, bind III, side 145.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag