kart over Kirkebakken

Gården Kirkebakken,
under matrikkelgården Uthaug.
G.nr. 74/18.
L.nr. 145.


Inge Rian skriver i bind 3 av Ørlandsboka at Kirkebakkens historie antakelig går lengre tilbake i tid enn det han kunne påvise. Det er nærliggende å tro at kirka på Uthaug har ligget på denne gården. Muntlige kilder plasserte den på Haugen, på det bruket som ble b.nr. 19, og helt presis i dynnstø på fjøset på Haugen. Funnet av flatgraver i området skulle bekrefte denne muntlige overleveringen.

Mye utmark og innmark som tilhørte denne gården ble en del av flyplassen, innmarka omkring heimhusa ble etter siste eiers død, utlagt til byggefelt.

flyfoto av gården
foto av gården
foto av gården

Henrik Pedersen (1752-1822) kjøpte en del av Uthaug i 1797. Han kom fra Åfjord og var gift med Margrete Pedersdatter (?-1825). En kjenner ett barn, Peder f. 1776 som endte opp som bruker av Brynildsbukta.

For sammenhengens skyld tar vi med at en bror av Henrik Pedersen, Jens Pedersen (1761-1791), er nevnt i folketellingen fra 1801, det er ikke Henrik. Jens var gift med Marit Sivertsdatter (ca 1760-1833) fra Utstrand, og deres sønn Jens f. 1791, forpaktet Brynildsbukta fra 1829.

Marit Sivertsdatter giftet seg andre gang i 1792 med grenader Peder Jensen (?-1806) fra Venesset. De fikk fire barn:

 1. Mikal f. 1793, gift med Gisken Jakobsdatter i Voltersvika.
 2. Jens Petter f. 1795, gift med enka Ane Nilsdatter Bakken.
 3. Golla f. 1800.
 4. Marta f. 1804, gift med Sivert Larsen på Hoøya.

Marit Sivertsdatter giftet seg tredje gang i 1809 med Hans Olsen (1788-?) fra Utstrand. De fikk ingen barn.

Andreas Olsen (1804-1899) kjøpte bruket i 1830. Han kom fra Fjøsholmen, gift 1827 med Inger Pedersdatter (1803-1876) fra Brynildsbukta. Andreas Olsen hadde en sønn fra før ekteskapet, Ove Andreassen f. 1825, som ble far til neste eier.

Besetningen på dette bruket var hest, 4 kyr, 3-6 sauer og gris. De sådde ei tønne bygg, 1-3 tønner havre og satte 3 tønner poteter. I tidligere skifter er opplyst at en beboer eide halvparten av våningshuset, fjøs og sjøbrygge. Dette kan antyde at de to brødrene som er nevnt i starten, begge bodde her med sine familier.

Ove Andreassen var skipper og ikke eier av bruket, men som mellomledd mellom to eiere, må han tas med. Han var gift i 1864 med Anne Iversdatter (1834-?) fra Bynesset. De fikk tre barn:

 1. Peder f. 1865, neste eier.
 2. Johan Arnt f. 1868 d. 1874.
 3. Johan Arnt f. 1875, gift med Gjertru Hansdatter. De bodde etter giftemålet i en villa med b.nr. 44 på bruket, men overtok så gården Røstad.

Peder Ovesen Kirkbak overtok bruket i 1892. Gift med Else Kristoffersdatter (1866-?) fra Leksvik prestegjeld. De fikk fem barn:

 1. Anne Kristine f. 1893, eier fra 1926.
 2. Andreas f. 1894, han eide bruket mellom 1922 og 1926, men dro så til Amerika.
 3. Ove Kristoffer f. 1896, reiste til Amerika.
 4. Charles f. 1898, reiste til Amerika.
 5. (Anne) Martha f. 1902, gift med Johan Myklebust f. 1902 fra Ellingsøya, hun var eier fra 1926.

Søstrene fikk gavebrev på eiendommen fra broren i 1926.

Opplysninger om Haugen finnes i Ørlandsboka, bind III, side 139.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag