Haugen

Haugen,
under matrikkelgården Uthaug.
G.nr. 74/19.

foto av gården

Dette er en gammel husmannsplass og ble fradelt Ulriksborg, som eget bruk, i 1898. Arealet var på 80 da. Navnet Kirkebakken har tilknytning til kirkestedet på Uthaug. På det flate jordet vest for Haugen er funnet flere flatgraver under legging av kloakk og vannledninger til villabebyggelsen som ligger der.

Vi fraviker teksten i Ørlandsboka III side 139 ettersom husmannsfolk fra plassen Rabben er skrevet til Haugen.

Ole Pedersen (1815-1873) var husmann her. Han var sønn av Peder Olsen på Nyplassen, en husmannsplass under Ulriksborg, og Olava Kristiansdatter. Ole Pedersen ble i 1843 gift med Ellen Ingebrigtsdatter (1818-1894) fra Mikkelhaugen. De fikk seks barn:

 1. Jakob Henrik f. 24.5.1844, eier og bruker av Utstrand.
 2. Johan f. 9.9.1846.
 3. Marit f. 3.3.1849, gift med Henrik Pedersen, husmannsfolk under Skardet.
 4. Ove f. 1851, d. to uker gammel.
 5. Olava f. 20.3.1853, gift med Hans Petter Hansen på Utstrand.
 6. Ove f. 1855 d. 1861 i halsesyke.

Plassen fødde i 1865 4 kyr og 4 sauer. De sådde 3 tønner korn og satte 2.5 tønner poteter.

Ove Kristian Hansen (1842-1878) ble neste bruker. Han var sønn av Hans Jørgen Sivertsen og Grete Lorentsdatter på Rabben under Ulriksborg, og var gift i 1867 med Maren Lovise Arntsdatter (1842-?) fra Uthaugsnesset. De fikk 6 barn:

 1. Hans Aage f. 1.1.1864, brukets første eier.
 2. Sivert Mattias f. 7.8.1867.
 3. Karen Sofie f. 27.6.1870, gift med P.B. Olsen, baker på Uthaug.
 4. Ove Ludvig f. 8.11.1872.
 5. Ove Ludvig f. 4.1.1874.
 6. Arnt Hermann f. 3.2.1877.
foto av gården
I 1906 begynte Uthaug Handelssamlag
sin handel i vestre enden av våningshuset.
Inngangen var midt på huset, mot vegen,
på denne siden.
foto av gården
Bryllup mellom Hjørdis og Waldemar Holdnes.

Hans Aage Haugen (1864-1920) ble første eier fra 1898, han bygde ny stuebygning året etter. Han var gift med Karen Sofie Lorentsdatter (1863-1943) fra gården Ulriksborg. De fikk 2 barn:

 1. Hjørdis Konstanse f. 23.1.1898, neste eier fra 1930.
 2. Johanna Lovise f. 10.10.1902. Hun bodde på Haugen sammen med familien og døde ugift i 1977.

Waldemar Holdnes (1903-1983) kom fra Døsvika, og eide b.nr. 1 der fra 1919 til 1930. Han var sønn av Olaf Jensen og Gusta Guneriusdatter. Waldemar giftet seg 7.8.1926 med Hjørdis Haugen (1898-1974) og de fikk 5 barn:

 1. Gunvor f. 10.10.1926, døde 12.4.2008, bodde på Uthaug og gift med Olaf Julius Berg.
 2. Kjellrun f. 10.10.1926, døde 16.4.2003, bodde i Göteborg og gift med Gjösta Person.
 3. Leikny f. 20.9.1927, bodde i Stockholm og gift med Lenhard Johanson.
 4. Aase f. 24.8.1928, bosted Oslo og gift med Roald Bredesen.
 5. Hagny Ågot f. 8.3.1934, bosted Trondheim og gift med Jakob Wisløw Hoff. Hun døde 11.5.2021, bisatt fra Ilen kirke 3.6. De fikk fire barn.

Hjørdis Haugen hadde før giftemålet to barn:

 1. Hjørlaug f. 10.9.1920, bor i Trondheim og gift med Wilhelm Hoff fra Ålesund.
 2. Ingrid f. 9.7.1923, bor på Hølonda og var gift med Per Kjell Kirkbak på Uthaug, skilt.

Husdyrholdet ble avsluttet i 1970. Hele denne gården og nabogården, bnr. 18, ble stykket ut til boligtomter. Bare våningshuset står tilbake av denne gården i 2010 og det er fradelt på egen tomt med b.nr. 251.

Det er på denne gården at kirka på Uthaug skal ha stått. Det blir fortalt at kirkehuset sto der fjøset på denne gården var plassert. Det er funnet mange flatgraver på den marka, som ligger fra denne høyden kirka skal ha ligget på og vestover. Denne marka har skjellsand i grunnen og den bevarer skjelettene ganske godt. Siste utgraving var i 1998.

Opplysninger om husmannsplassen Kirkebakken finnes i Ørlandsboka, bind III, side 134, og opplysninger om Haugen finnes i Ørlandsboka, bind III, side 139.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag