Hagen

Hagen,
under matrikkelgården Uthaug
G.nr. 74/20.

flyfoto av gården Hagen

Denne gården ble fradelt farsgården Ulriksborg og gitt til datter av eieren. Den er skyldsatt i 1898. Arealet er på 85 da.

Hagen
Hagen
Hagen
Lovise Hagen

Lovise Jørgine Lund (1857-1930) kjøpte bruket av faren og fra gården Ulriksborg. Lovise Jørgine Lorentsdatter ble gift 28.12.1887 med Ove Andreas Andersen Hagen (1856-1937). Han var sønn av Anders Olsen fra Uthaug. De fikk fem barn:

  1. Inanda Lorense f 17.8.1885, d. 1946, ugift. Hun fikk en sønn med Håkon Pedersen Olsen fra Myra på Ryggen: Olav Hagen f. 1923, han eide bruket ei stund.
  2. Gjertine Amalie f. 8.7.1888 d 1906, ugift.
  3. Olga Lovise f. 8.5.1895, ugift.
  4. Klara Adelaide f. 6.4.1898, ugift.
  5. Aksel Julius f. 23.7.1902, neste eier.

Aksel Julius Hagen (1902-1980) overtok bruket i 1937, han døde ugift i 1980.

Olav Hagen (1923-1980) overtok i 1980, men døde samme år.

Eiendommen ble så overtatt av hans halvsøsken, Borghild Liabø (1924-?), Kjellrun Støkkan (1925-2012), Arvid Olsen (1927-?) og Ingjerd Sæterbakken (1935- ).

Ola Krognes (?- ) fra Meldal kjøpte eiendommen i 1982, han var her i tre år.

Ketil Aune (1955- ) fra Nytun, Aune på Rønne kjøpte eiendommen i 1982, gift med Karen Lund Rasch (1957- ) fra Bjugn.

I forbindelse med utvidelsen av flyplassen solgte Karen Lund Rasch Aune og Ketil Aune bruket til Forsvarsbygg i 2014.

Opplysninger om Hagen finnes i Ørlandsboka, bind III, side 141.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag