Solvoll

Solvoll,
under matrikkelgården Uthaug
G.nr. 174/21.

Solvoll

foto av gården
Solvoll, sett fra nord.
fotografi av ektepar
fotografi av familien
fotografi av familien

Dette var blekeplassen for gårdene, og da denne delen ble fradelt gården Sørmyr i 1908, fikk stedet navnet Solvoll. Petter Johansen (1863-1956) var første eier. Han var døpt 1. januar 1864, Peter, og gift to ganger, første gang med Anna Kristine Ovesdatter (1862-1892) fra Åfjord, hun døde etter siste fødsel. De fikk 4 barn:

  1. Overia Edvarda - kalt Ova - f. 1885, døde i hjerneslag i 1898.
  2. Jona Sofie f. 26.2.1888, emigrerte til USA, ble gift med Johan Aas fra Vardø, ingen barn.
  3. Tobias f. 5.6.1890, emigrerte til USA, gift med Karen Softe fra Flekkefjord.
  4. Hanna Gurine f. 14.7.1892, gift i Trondheim.

Petter Johansen giftet seg andre gang i 1896 med Marit Øien (1871-1950) fra Hoøya. De fikk også 4 barn. Yngste sønn fra siste ekteskap ble neste eier, barna var:

  1. Pauline f. 25.1.1897, gift med Hans Måsøy fra Hitra og bosatte seg på Stranda 13 på Uthaug. De ble fosterforeldre til Marit Pettersen (1942- ) fra Utstrand.
  2. Olav Kristian f. 17.8.1899, gift med Magnhild Olsen, bygde bolighus under Utstrand.
  3. Karl Elias f. 13.8.1901, reiste til Canada 13.3.1927, gift med Aslaug Nesset fra Ane-stua på Nesset, bodde på Uthaug, ingen barn.
  4. Trygve f. 14.1.1911, neste eier.

Trygve Pettersen (1911-?) overtok gårdsdrifta i 1939 med skjøte datert 1942. Han var gift med Marta Forfang (1921-1990) fra Kvam i Nord-Trøndelag. Foreldrene hennes var Jon Odin Forfang og Anne Sofie Hårberg fra Hårberg, ifølge Ørlandsbok III. Marta og Trygve Pettersen fikk 2 barn:

  1. Turid Marie f. 4.3.1945, gift med Arne Kjølsrud.
  2. Vigdis f. 15.4.1947, gift med Vidar Gangsøy.

I tillegg til heimjorda, forpaktet de noe jord, slik at besetningen var hest og 5-6 kyr. Ei kort tid ble det også drevet med høns. Jorda er i dag bortleid etter at gårdsdrifta opphørte i 1966. Noe gikk med til byggefeltet Uthaug 1.

Opplysninger om Solvoll finnes i Ørlandsboka, bind III, side 150.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag