Indre Kotte

Indre Kotte,
under matrikkelgården Uthaug.
G.nr. 74/23.

foto av gården

Dette er en gammel husmannsplass som ble fradelt Ulriksborg så sent som i 1911. Arealet var på 60 da. Første husmann kom fra nabobruket, det var Jørgen Andreas Pedersen (1825-1892) som kom fra bnr. 14. Han var gift i 1854 med Ingeborg Danielsdatter (1827-?) fra Sørvik i Hasselvika. De fikk ni barn. Deres eldste sønn ble neste eier, barna var:

 1. Ellen Jørgine f. 25.8.1849, gift med Jakob Olsen Knarrlag i Sjøgata.
 2. Anne Dortea f. 1855 d. 1861 i halsesyke.
 3. Peder f. 11.2.1857, brukets første eier.
 4. Johan Martin Rohde f. 14.6.1858.
 5. Anna Dortea f. 24.8.1862.
 6. Anna Lovise f. 24.8.1862.
 7. Hans Henrik f. 1864 d. 1869.
 8. Ingeborg Marta f. 13.4.1868.
 9. Hansine henriette f. 17.9.1870.

Jørgen Pedersen hadde før ekteskapet sønnen Anton Edvard f. 8.9.1847 med Johanna Eriksdatter, han kom til Hoøya.

Plassen fødde ikke all verden, i 1865 hadde de en hest og 3 kyr, 10 år senere hadde de plusset på med 10 sauer og gris. Men tenker vi på at alt dette skulle skjøttes med manuelt arbeid, hovedsakelig fra familiemedlemmene, var dette et vanlig bruk. De sådde 2 tønner korn og satte 2 tønner poteter.

foto av gården
foto av gården
foto av gården

Peder Jørgensen Kotte (1857-1941) ble brukets første eier, han kalte seg Per, gift med Hanne Elise Jæger (1861-1936) fra Stoksund. De fikk 3 barn. Peder Kotte hadde vært sjømann før han overtok gården i 1911. Han overlot gården til barnebarnet Jørgen i 1938. Barna var:

 1. Oskar Andreas f. 31.7.1889, eier fra 1941.
 2. Jørgen Ingvald f. 26.7.1891. Han utvandret til Amerika og deltok i første verdenskrig som amerikansk soldat han ble drept i Frankrike mot slutten av krigen i 1918.
 3. Odin Alfred f. 26.7.1893, gift med Sigrid Sørgård f. 29.4.1888. Han var lærer i Tylldal.

Oskar Kotte (1889-1962) ble eier fra 1941. Riktignok hadde hans sønn Jørgen Kotte formelt vært eier mellom 1938 og 1941, Jørgen reiste til sjøs. Oskar Kotte var gift med Ingeborg Dyrendal (1895-1975) fra Rissa. De fikk 6 barn. Ettersom Jørgen ikke fikk gården ble det den yngste sønnen som ble neste eier. Barna var:

 1. Eldbjørg Pauline f. 7.4.1918, gift med Nils Stuanes, gårdbrukere på Utstrand.
 2. Jørgen Ingvald f. 7.6.1919, forrige eier, gift med Hildur Alvilde Brandvik ((1919-2006), bosted Bjugn, barn, Åse-Karin f. 9.2.1942 gift med Rolf Aune fra Aune, Torfinn f. 30.5.1953.
 3. Malmfrid f. 1921 d. 1921.
 4. Odd Ingvar f. 10.2.1923, gift med Edit Olden (1923-2018), brukere av Utstrand, senere bosatt i Bjugn.
 5. Per f. 21.5.1925 d. 21.7.2001, neste eier..
 6. Oddny Synnøve f. 7.3.1928 d. 19.1.2002, gift med Johannes Fagervold, brukere av Prestland.

Oskar Kotte fikk ei datter, Jona Adelaide f. 2.1.1912, med Marie Elida Hagemo fra Vesterset. Oskar Kotte var også fisker. Med båten "Lancin" dreiv han fiske på Lofoten og garnfiske etter storsild. Han hadde også frakting, vi vet han var innom havner mellom Ålesund og Vardø.

Neste eier ble Per Kotte (1925-2001), fra 1964. Per var gift med Åse Marie Vik (1933- 2020) på Frosta. De fikk to barn og deres sønn er i dag eier av gården. Per Kotte sluttet med husdyr i 1974 og leide bort jorda. Selv arbeidet han ved grasmelfabrikken Tungen Gård A/S. Per Kotte døde 21.7.2001, Åse Marie døde 29.9.2020, begge er begravet ved Ørland kirke. Barna var:

 1. Marna f. 18.3.1962, Gift med Kurt Rune Åsgren i Trondheim.
 2. Oskar Andreas f. 6.8.1968, neste eier..

Åse Kotte hadde før giftemålet sønnen Asbjørn.

Dagens eier, Oskar Andreas Kotte, (1968- ) bor med sin familie på gården, og arbeider som husdyrrøkter. Han ble gift med Sissel Barøy (1972- ) i 2004. De har bygd nytt våningshus på gården.

Et naust i Sjøgata ble kjøpt fra gården Kirkebakken, gnr. 174/18. Det gikk under navnet «Kirkbakknaustet» og ble benyttet av denne gården. Yrjar Heimbygdslag kjøpte i 1990 naustet og bruker det som museumsnaust.

Opplysninger om Indre Kotte finnes i Ørlandsboka, bind III, side 142.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag