Strandbakken,
under matrikkelgården Uthaug
G.nr. 74/34.


foto av villa
foto av villa
foto av villa Strandbakken
foto av villa Strandbakken
foto av villa Strandbakken

Denne stua ligger litt over i fjæresona, på det som kalles Stranda, øst for Uthaug Handelssamlag og «Borgbakken». Det står i Norges Bebyggelse, Nordligste seksjon, side 1081 at våningshuset var oppført i 1933 av plank i to etasjer.

Karsten Jakob Knutsen, f. 26.10.1902 av foreldrene Gina og fisker Antoni Knutsen fra Herøy på Sunnmøre, bodde her med sin familie. Faren hans er oppført som fisker , det samme var Karsen ved giftemålet, han har da oppgitt etternavnet Fosnavåg. I 1938 er Karsten Knutsen eier av Mk Huborg, den ble beslaglagt av tyskerne under krigen. Huborg var på 58 fot med en 40 hk Union til fremdrift. Karsten Knutsen var gift med Svanhild Strandheim fra Strandheim på Innstrand. De fikk tre barn:

  1. Arnfinn f. 26.11.-1931, han var gift med Ellen, han arbeidet ved værtjenesten Ørland flystasjon.
  2. Einar f. 19.2.1933, gift med Gjertrud, han var ansatt ved Ørlandets Handelssamlag, Opphaug.
  3. Per f. 23.10.1936, ansatt i forsvaret, neste eier.

Per Knutsen (1936-2021) overtok Strandbakken. Han var gift to ganger, første gang 17.12.1960 med Edit Brødreskift fra Stadsbygd, skilt. De bygde ny bolig litt lenger sør på Uthaug, boligen fikk etter hvert et tilbygg, brukt som stall til en fjording. Edit Knutsen ominnredet stallen til forretning som fikk navnet «Nøste». Deres yngste sønn overtok til sist bygningen som bolig. Edit og Per Knutsen hadde tre barn:

  1. Ole f. 1962, gift med Amina, skilt, to barn, Noor og Samir. Han har partner Lene, bosted på Uthaug.
  2. Per Egil f. 1964, døde ukjent dato, et barn, Nora.
  3. Karstein f. 1967, bosted på Uthaug.

Per Knutsen var andre gang gift med Hanna Sødal, ekteskapet var barnløst.

Opplysninger om denne eiendommen finnes ikke i Ørlandsboka, bind III.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag