Villa Soltun på matrikkelgården Uthaug, g.nr. 174/86.


fotoav villa Soltun
fotoav villa Soltun
fotoav villa Soltun
fotoav villa Soltun
fotoav villa Soltun

Jakob Lund Hoff (1925-2008) fikk fradelt tomt av farsgården til denne villaen, Soltun, som ble bygd i 1953 av mur, sementstein og plater. Bygget var på 70 kvadratmeter i 1,5 etasjer. Mye senere ble et tilbygg i vestenden, i reisverk, benyttet til postkontor. Bygget ble revet sommeren 2021 for å gi plass til et nytt våningshus.

Jakob Lund Hoff giftet seg 1951 med Karoline Rognan (1924-2005) fra Øyateigen på Opphaug, de fikk to barn:

  1. Ragnar f. 25.12.1952.
  2. Asbjørn f. ?.

Jakob Lund Hoff arbeidet som sjåfør ved Ørland flystasjon. Karoline Hoff var ansatt i Postverket, Posten Norge.

Etter deres død ble eiendommen solgt til Aina Lien.

Torgeir Johan Hoff (1963- ) overtok eiendommen 2.6.2021, han er eier av gården Uthaug og Statsbygg kjøpte våningshuset på tunet for riving som del i et støyforebyggelde arbeid. For familierelasjoner, se Uthaug. Villaen på Soltun ble revet sommeren 2021.

Opplysninger om Soltun finnes ikke i Ørlandsboka, bind III, kilde Norges bebyggelse.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag