Villa
under matrikkelgården Uthaug
G.nr. 174/89.


foto av villa
foto av villa

Denne villaen ble bygd på Uthaug i Ørland av Johan Koren Støkkan (1922-1996) fra Sjøgata på Uthaug og kona Kirsten Røstad (1931-1985) fra Røstad. Johan Koren ble omtalt som Koren Støkkan. Eiendommen ble fradelt b.nr. 30, en parsell under Ulriksborg, i 1953 med skyld 0,15 skyldmark. De fikk fire barn:

Opplysninger om denne boligen finnes ikke i Ørlandsboka.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar heimbygdslag