kart av villa

Sjøgata 17,
under matrikkelgården Uthaug.
G.nr. 74/188.

maleri av villa

Noe av hensikten med denne opplistingen av bebyggelsen i Ørland var å fortelle hvordan bygningene så ut omkring årtusenskiftet. Dette fikk ny aktualitet i og med at dette huset ble skadet av brann i 2002 og revet 18.6.2002. Huset var fotografert, like før brannen, se foto til høyre. Maleren Kåre Endresen fra Ervika malte huset, se foto av maleriet øverst, høyre. Han fikk med de nausta som senere ble revet og det som brant i 2002.

foto av gården
Huset sett fra syd, før brannen.
foto av gården
Huset sett fra nord, etter brannen.

Huset var bygd i 1902 av tømmer hogd i Åfjord. Det var Kristian Ovesen Wiik (1871-1943), som sammen med familien bodde her. Han var fra Revlan på Vik og var gift med Kaia Ørsleie (1879-1966), fra Ørsleiet. De fikk seks barn:

  1. Arne f. 14.6.1902, emigrerte til USA og døde i Seattle i 1952.
  2. Margit f. 1906, d. ugift heime 1933.
  3. Kåre f. 22.6.1907 d. 1984. Se Vikvoll i Døsvika.
  4. Lilly Amanda f. 30.7.1908 d. 1981, gift med Arne Petter Grande (1908-1985), bodde på Uthaug.
  5. Jakob f. 19.7.1909 d. 1979, neste eier.
  6. Tora f. 6.5.1913, gift med Ole Hallervik fra Frøya, bosted i Trondheim.

Jakob Wiik (1909-1979), overtok huset etter foreldrene. Han var gift med Perly Josefine Johansdatter (1910-1982) fra Grande. De fikk to barn:

  1. Kari Pernille f. 31.8.1934, gift med Kåre E. Olden (?-2004), bosted på Uthaug, 3 barn.
  2. Åsmund f. 2.11.1940, døde 29.9.2019, gift med Helen Johanne Barøy, f. 4.10.1944, døde 8.12.2019, bosted Uthaug og Hovde, ett barn, Eldar, gift 16.9.1995 i Austrått kapell med Toril Haagenstad. Åsmund Vik var i trafikkulykke og ble lam fra livet og ned.

Neste eier av huset var Mai Britt og Harald Antonsen, de kjøpte huset i 1984. Etter dem kjøpte Olav E. Leth-Olsen huset og han bodde der inntil brannen ødela det.

Familiene som bodde her var fiskerfamilier. Kristian Wiik var på Titran ulykkesdagen, men var ikke på havet da stormen kom. Da Jakob Vik giftet seg med Perly ble de boende på loftet i stua. Senere ble huset gjort om, ei leilighet ble innredet i vestre ende. Der bodde Kaia til hun døde. I 1954 ble inngangen flyttet til sørsiden av huset.

Jakob Vik begynte også som fisker. Da anleggsarbeidet på flystasjonen begynte i 1953 fikk han seg arbeid der. Deretter arbeidet han som snekker hos broren Kåre, som var byggmester. Dette varte til 1959, da Jakob Vik begynte som betjent på Uthaug handelssamlag. Der var han til han gikk av med pensjon i 1978.

Det var et branntilløp i dette huset nyttårsdagen 1954. To gutter lekte med hver sin "frøskjerring", eller stjerneskudd. De tente på stjerneskuddene inne og løp ut. En kastet sin frøskjerring i fjæra mens den andre kastet sin opp i lufta og den havnet på taket av stua. Nå var gammelgraset på torvtaket tørt og det tok fyr. Bøtter og spann ble tatt i bruk for å slukke brannen og de greidde det. I mens var brannvesenet alarmert. Ole Eriksen kom tauende med brannsprøyta, men den fikk de ikke start på.

Opplysninger om Sjøgata 17 finnes i Ørlandsboka, bind III, side 123. Her er adressen feilaktig oppgitt til Sjøgata 9, det skulle stått hus nr. 9 fra vest.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag