kart

Brodersen-stua,
under matrikkelgården Uthaug
G.nr. 174/218.

foto av bolighus

foto av bolighus

Stua her i Sjøgata har båret navnet etter den første eieren, Arnt Brodersen (1867-?). Han kom fra Aune på Rønne og familien hadde fiske som aktivitet utenom gårdsbruket. Etter at han giftet seg med Emma Marselie Eliasdatter (1872-?) fra Bjugn bodde han på heimgården hvor de to første barna ble født. Denne boligen kommer fra Nes og ble rodd over fjorden som flåte, boss-rodd, og satt opp på leidd grunn fra bruksnummer 7. Ifølge Norges bebyggelse, var byggeåret 1896, arealet 66 kv.m. i 1,5 etasjer.De fikk sju barn:

 1. Dødt datter i 1892.
 2. Birger Edvin f. 7.2.1895, gift med Helga Strand. De bodde på Uthaug i boligen Livd.
 3. Elfrida Antonie f. 10.2.1897, gift med skipper Tetlie i Trondheim.
 4. Hjørdis Margrethe f. 20.2.1899, gift i Molde.
 5. Kristian Henry f. 8.6.1901, eier av gården Kotte.
 6. Svanhild Emilie f. 8.10.1903, neste eier.
 7. Aslaug, gift med Leif Stavøy.
 8. .

Svanhild Brodersen (1903-?) ble boende i stua og overtok i 1942. Hun var første gang gift med Fridtjof Skomsøy fra Smøla. De fikk ett barn:

 1. Harald Arnljoot f. 3.6.1932, døde 30.9.2014. Han var gift to ganger, 1. gang med Maggi Koch på Grande, to barn, skilt.

Svanhild Brodersen giftet seg som enke, andre gang i 1942, med Fridtjof Stølvei, f. 23.5.1903, døde 16.8.1996. Fridtjof Stølvei var halvbror av Ludvig Karlsen på b.nr. 217. Ekteskapet var barnløst.

Hilmar Oliver Sundli f. 15.2.1936, døde 8.10.2004 kjøpte huset. Han var gift med Heidi Mæhla fra Uthaug. Boligen ble helrenovert, bare tømmerkassen sto igjen da gjenoppbyggingen startet. Fem barn:

 1. Mariann, partner Trond.
 2. Sylvi, partner Kai.
 3. Tove.
 4. Frank.
 5. Line, partner Atle.

Opplysninger om denne bygningen finnes i Ørlandsboka bind III, side 121.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag