Bolighus,
under matrikkelgården Uthaug
G.nr. 74/230.


foto av villa
foto av villa
foto av villa

Eiendommen ble bygd i midten av 1970-tallet av Magne Bugten. Han var født 6.10.1940 på Uthaug av foreldre Kristmar Myhre f. 28.3.1915 og Asbjørn Johansen Bugten f. 8.6.1909 døde 13.6.1970. Magne Bugten var sjømann og ble gift med Charmain og de fikk sønnen Tor Anthony Bugten, De ble skilt.
Magne Bugten giftet seg andre gang med Merle Nanan, ekteskapet var barnløst.

Hans Aage Nesset fikk skjøte på eiendommen 5.2.2020 av Merle Nanan Bugten. Han er eier av gården Brynildsbukten. Tunet på gården ble solgt til Forsvarsbygg for riving som resultat av støyforebyggende tiltak.

Opplysninger om denne bygningen finnes ikke i Ørlandsboka, bind III.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag